Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Drambo Bruk

.

Drambo bruk skall spegla en mindre bruksort som tidigare varit en lokal järnvägsknut där en smalspårig järnväg från traktens småbruk anslutit. Bruksbyggnaden på den högra delen är en modell av smedjan och kraftstationen vid Mackmyra bruk där idag Mackmyra Whisky etablerade sitt första destilleri. På den vänstra delen ligger ett småindustriområde på den före deta smalspårsbangården.
Den vänstra delen byggdes först som en separat  modul, Rambo bruk, men byggdes senare samman med den högra delen för att skapa ett längre sammanhållet stationsområde och ge plats åt destilleriet.  Bruksorten bytte i samband med detta namn till Drambo för att anspela på drycken som framställs i bruksbyggnaden.- Dubbelsektionen är en del av utställningsbanan.

.Översiktsbild


..

Videoklipp


 

Övriga fakta

Mått totalt: 1 865 * 600 mm

sektion 1:   950*600mm

sektion 2:    915*600 mm


 

Byggår

Rambo 2006

Drambo 2010-201


 

Del i utställningsbanan

- Ja 

 

Fler bilder kommer så småningom.......


 

Text