Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Drambo Bruk

.

Drambo bruk skall spegla en mindre bruksort som tidigare varit en lokal järnvägsknut där en smalspårig järnväg från traktens småbruk anslutit. Bruksbyggnaden på den högra delen är en modell av smedjan och kraftstationen vid Mackmyra bruk där idag Mackmyra Whisky etablerade sitt första destilleri. På den vänstra delen ligger ett småindustriområde på den före detta smalspårsbangården. Stationsbyggnaderna har sin förebild från den på 70-talet rivna stationen vid Krampen längs linjen Frövi-Krylbo.
De båda halvorna byggdes från början som helt separata sektioner, Rambo bruk och Mackmyra, men byggdes senare samman med den högra delen för att skapa ett längre sammanhållet stationsområde och ge plats åt destilleriet.  Bruksorten bytte i samband med detta namn till Drambo för att anspela på drycken som framställs i bruksbyggnaden. Under 2020 byttes den första lilla stationen med förebid från Virsbo ut mot en mer passande, större station med förebild från den på 70-talet rivna stationen vid Krampen längs linjen Frövi-Krylbo.

Översikt från väster

.


Översikt från öster

..


Videoöversikt

.


Övriga fakta

Mått totalt: 1 865 * 600 mm

sektion 1:   950*600mm

sektion 2:    915*600 mm


Byggår

Rambo 2006

Drambo 2010-2013

Byte av stationshus 2020

Del i utställningsbanan

- Ja
Först två tidiga  bilder (2006 och 2008) från sektionerna innan de började byggas samman runt 2010.


Sektionen Rambo som senare revs och slogs ihop med Mackmyra

.

Första versionen av Mackmyra-delen.

.


Aktuella bilder från 2021


Traktorutställning vid kulturcentrums scen

.

Stationsområdet med byggnaderna från Krampens station

.

Tvättstugan år det enda som finns kvar i fullskala vid Krampen

.

förutom den gråa teknik-centralen vid sidan av avträdet.


.

Omläggning av avlopp från Banmarkens industriområde

.

Den gamla kvarnen, smedjan och kraftstationen som i original

står vid Gavleåns fors vid Mackmyra bruk

.