Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Hemmaplan - vilande projekt

Spåret och elektroniken finns på platsmen miljö och tema är inte färdigplanerade.-----------------------------------------------------------------------------------
Sektionen är specialbyggd för att ansluta mellan de två övre "benen" på anläggningen och på det viset skapa en rundbana.Tekniskt sett är det en rak övergångssektion mellan dubbelspår till enkelspår och med en extra vinklad enkelspårsutfart.Från denna extra utfart ansluter linjen över en plywoodbro över till mellerssta benet. På denna bro finns även två stycken uppställningsspår.
Sektionens tema är inte spikat, men det finns en idé om att placera modellen av vårt eget hus på nedre vänstra delen samt en fjärdedels fotbollsplan (gärdsgårdsserien) på den övre delen.Av de två anledningarna går den under arbetsnamnet Hemmplan.

.


.

.

Översiktsbild

.      Videoklipp


Övriga fakta

Mått totalt: 1 000 * 600 mm

(plywoodbron inte medräknad)Byggår

Stomme och spårläggning 2015Del i utställningsbanan

- Nej

Kan vid behov användas.
Bild.


Text