Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

2021 -  Dags att bygga vidare på hörnsektionen Banvakten.

.


Aktuell status på bygget 16 jan 2021


- Banvallarna klara med ballast och utplacerade stolpfundament

- Snart skall det börja grönska lite här och var hoppas jag.

- Bygglogg följer här nedan ............

        

.

Sektionen är tänkt att bli en rätt sparsamt detaljerad sektion med lite skog och äng, där linjerna delar sig mot Skultuna och Drambo.

En banvaktsstuga med uthus och jordkällare blir dom enda byggnaderna.Förebilden till byggnaderna är banvaktsstuga 788 som står kvar efter den numera nedlagda linjen mellan Tillberga och Ramnäs.

Modellerna tillhör de första som jag byggde redan på tidigt 1990-tal och har flyttats flera gånger från sektioner som skrotats och jag hoppas att de nu funnit sin slutliga plats på anläggningen.  
.


Under 1990-talet flyttades trafiken mot Fagersta-Ludvika från linjen Tillberga - Ramnäs till att istället gå via den ombyggda Bergslagspendelsträckan via Kolbäck och spåren revs vid stugan.

.Från 1996 hade Hamre scoutkår stugan som lantlig scoutstuga under ett antal år.

.Så här ser stugan ut i december 2020 bredvid den nedlagda linjen.

Kring den tidigare så ljusa gården har den odlade granskogen

växt sig mörk och tung.

    

     Några tidigare placeringar av modellerna


.

.

Här skymtar husen till höger på det allra första försöket till bana

i den trånga källarsvalen någon gång runt 1995 strax innna den

togs ner. Mittsektionen med Skultuna station sparades och finns fortfarande med på anläggningen.

    

Därefter flyttades husen till en hörnsektion med kanaltema

Men den blev allt för otymplig och är också skrotad.

.

.

Nästa placering blev lite mer långvarig.

På första varianten av utställningsbanan 2002 blev den,

precis som förebilden, scoutstuga i skogskanten på Bergslagssektionen.  Här blev den kvar till 2014 då även

den banan togs ner.

    

Närbild från verksamheten vid scoutstugan.


Men från 2014 har scouterna alltså varit husvilla i väntan på att sektionerna i det nya tågrummet skulle börja byggas.

     Ritningar på husen


.


.

     2020-12-28   -   Förberedande arbeten


.
    


Spår, växlar och det elektriska hade redan byggts klart

redan från början och landskapet i framkant hade också

bearbetats lite i förväg efter de ideér som jag då hade.

.


.

En upphittad bit markisolering blir bra som bas för den

upphöjda marken på bortre sidan.

    

Skivan bearbetas med såg, knivar, rasp och

slippapper för att forma landskapet.

.


.

Mer tillkapning och pusslande

    

Spackling med husfix för att jämna ut sluttningar och

dölja skarvar och hål.

.Förberedande arbeten klara.

Ytorna grundmålade med en blandning av vanlig snickerigrundfärg tonat med kostnärsakryl.Marken målad i en beige färgton

- Vitt brutet med brändt terra, ockra och grön umbra

Bergen formade och grundmålade i en grå färgton.


     2021-01-13  -   Banvallen - stolpfundament


.Innan det är klart att lägga ballasten på banvallen finns det ett par förberedelser att göra.

- Bestämma var kontaktledningsstolparna skall stå

- Montera fäströr och fundament till stolparna

- Vid växlarna skall apparatskåp och "attrapper" av växeldriven placeras ut och fästas.

Dessa detaljer skall vara inbäddade i ballasten så det görs bäst innan ballasten läggs på.


..

.

.

Stolpen placeras på ett avstånd på mellan 17och 20 mm från rälsmitt, det längre avståndet i innerkurva.Vid små radier kan avståndet behöva vara större. Prova med ett par kopplade långa vagnar så att de går fria.

- Ett 2,5 - 3 mm lodrätt borrhål görs vid placeringen för fäströret (ytterdiameter 2,3 mm)

- Stryk lim på rörets utsida. Inget lim får komma i öppningarna.

- Stick ned röret med överdelen i höjd med rälsen överkant. Kontrollera med en stolpe att inte fästet lutar.


.


.

.

När limmet torkat kan det etsade fundamenet fråm etsarket fästas över röret genom att limmas mot marken.

Stolpen behöver inte limmas. Den är tänkt att kunna tas loss vid transporter av sektionen.


     2021-01-14  -   Banvallen - detaljer runt växlarna


.
Vid växlarna finns några detaljer som också skall placeras

innan ballasten läggs.

Vid de två växlarna på sektionen tänkte jag 3D-printa de

båda apparatskåpen och växeldrivningarna vid sidan av spåret.

.


.

.


.

    2021-01-16  -   Banvall och ballast


.


Som steg 1 lägger jag makadam på ytan bredvid spåret och längs banvalens sidor.

 • Ytorna stryks med vanligt trälim och täcks med ballastkorn från Woodland Scenics i ett par olika färger.

 • På banvallens lägre delar lite större stenar av silade korn från vanlig sand i olika grovlek.

 • Överskottet dammsugs bort när limmet torkat..

.


Vid nästa steg använder jag detta verktyg som fyller slipersmellanrummen och lägger en sträng på vardera sidan

med finaste grovleken av ballasten

 • Ljust grå ballast på huvudlinjen

 • Rödbrun på den äldre sidolinjen.

De lösa ballastkornen binds till underlaget med lim.

 • Först fuktas kornen med IPA, droppat med pipett för att limmet skall flyta ut över hela ballastarean.

 • Sedan droppas limmet på samma sätt över ballasten.

 • Trälim/vatten 50/50 med ett par droppar IPA för att ytterligare minska ytspänningen.

Man kan använda t.ex utspädd latexfog istället vilket inte blir så hårt som det torkade limmet, men det har jag aldrig provat.

.

.Jag brukar sällan bli nöjd med färgsättningen på ballasten ur påsarna utan får justera några färger efteråt.

 • Här är det översta mörkröda lagret kanske lite väl mörkt, men det får nog vara på det viset.

 • Däremot blev blandningen till det gamla ballastlagret på sidorna inte alls som jag hade tänkt. Det är svårt att blanda de olika färgerna och få en någorlunda jämn färgton.

 • Huvudlinjen är OK med den ljust grå ballasten över ett äldre lager med bruna ballast.


Här har jag sprutat över den mellersta nivån med en ljust rödbeige färg som jämnar ut den tidigare spräckligheten och kommer närmare den ton jag önskade från början.

Jag har även låtit sprutan gå över de grövre stenarna lngre ned på banvallen för att hålla ihop färgskalan.När sedan grönskan kommer på plats blir ju färgränser m.m. betydligt mindre synliga.

.


Nu har spåren rensats från överblivna ballastkorn.

Här vid sektionens finns två spår förutom dubbelspåret som är placerat enligt Fremo-N standard.

 • Till vänster viker sidolinjen av ner mot Gubbfallet och Skultuna

 • Til höger löper ett anslutningsspåret ut till de delar som är kvar av Myggebo gamla bangårdsområde.

  Härnäst  - Lite småjusteringar vid husgrunderna och sedan är det dags för grönskan.