Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

2021 -  Dags att bygga vidare på hörnsektionen Banvakten.

.


Aktuell status på bygget 18 feb 2021


- Sektionen färdig

- Bygglogg följer här nedan ............

- Bilder från den färdiga sektionen finns här--->

        

.

Sektionen är tänkt att bli en rätt sparsamt detaljerad sektion med lite skog och äng, där linjerna delar sig mot Skultuna och Drambo.

En banvaktsstuga med uthus och jordkällare blir dom enda byggnaderna.Förebilden till byggnaderna är banvaktsstuga 788 som står kvar efter den numera nedlagda linjen mellan Tillberga och Ramnäs.

Modellerna tillhör de första som jag byggde redan på tidigt 1990-tal och har flyttats flera gånger från sektioner som skrotats och jag hoppas att de nu funnit sin slutliga plats på anläggningen.  
.


Under 1990-talet flyttades trafiken mot Fagersta-Ludvika från linjen Tillberga - Ramnäs till att istället gå via den ombyggda Bergslagspendelsträckan via Kolbäck och spåren revs vid stugan.

.Från 1996 hade Hamre scoutkår stugan som lantlig scoutstuga under ett antal år.

.Så här ser stugan ut i december 2020 bredvid den nedlagda linjen.

Kring den tidigare så ljusa gården har den odlade granskogen

växt sig mörk och tung.

    

     Några tidigare placeringar av modellerna


.

.

Här skymtar husen till höger på det allra första försöket till bana

i den trånga källarsvalen någon gång runt 1995 strax innna den

togs ner. Mittsektionen med Skultuna station sparades och finns fortfarande med på anläggningen.

    

Därefter flyttades husen till en hörnsektion med kanaltema

Men den blev allt för otymplig och är också skrotad.

.

.

Nästa placering blev lite mer långvarig.

På första varianten av utställningsbanan 2002 blev den,

precis som förebilden, scoutstuga i skogskanten på Bergslagssektionen.  Här blev den kvar till 2014 då även

den banan togs ner.

    

Närbild från verksamheten vid scoutstugan.


Men från 2014 har scouterna alltså varit husvilla i väntan på att sektionerna i det nya tågrummet skulle börja byggas.

     Ritningar på husen


.


.

     2020-12-28   -   Förberedande arbeten


.
    


Spår, växlar och det elektriska hade redan byggts klart

redan från början och landskapet i framkant hade också

bearbetats lite i förväg efter de ideér som jag då hade.

.


.

En upphittad bit markisolering blir bra som bas för den

upphöjda marken på bortre sidan.

    

Skivan bearbetas med såg, knivar, rasp och

slippapper för att forma landskapet.

.


.

Mer tillkapning och pusslande

    

Spackling med husfix för att jämna ut sluttningar och

dölja skarvar och hål.

.Förberedande arbeten klara.

Ytorna grundmålade med en blandning av vanlig snickerigrundfärg tonat med kostnärsakryl.Marken målad i en beige färgton

- Vitt brutet med brändt terra, ockra och grön umbra

Bergen formade och grundmålade i en grå färgton.


     2021-01-13  -   Banvallen - stolpfundament


.Innan det är klart att lägga ballasten på banvallen finns det ett par förberedelser att göra.

- Bestämma var linjestolparna skall stå

- Montera fäströr och fundament till stolparna

- Vid växlarna skall apparatskåp och "attrapper" av växeldriven placeras ut och fästas.

Dessa detaljer skall vara inbäddade i ballasten så det görs bäst innan ballasten läggs på.


..

.

.

Stolpen placeras på ett avstånd på mellan 17och 20 mm från rälsmitt, det längre avståndet i innerkurva.Vid små radier kan avståndet behöva vara större. Prova med ett par kopplade långa vagnar så att de går fria.

- Ett 2,5 - 3 mm lodrätt borrhål görs vid placeringen för fäströret (ytterdiameter 2,3 mm)

- Stryk lim på rörets utsida. Inget lim får komma i öppningarna.

- Stick ned röret med överdelen i höjd med rälsen överkant. Kontrollera med en stolpe att inte fästet lutar.


.


.

.

När limmet torkat kan det etsade fundamenet fråm etsarket fästas över röret genom att limmas mot marken.

Stolpen behöver inte limmas. Den är tänkt att kunna tas loss vid transporter av sektionen.


     2021-01-13  -   Banvallen - Linjestolpar


.


Linjestolparna kommer från mina egna (Frykmodells) etsark.

Till huvudlinjen blir det den modernare varianten av stolpar

men på sidolinjen kommer den äldre varianten att användas.


.


.

Varje stolpe består av två delar som viks samman till 4 skikt.

 • Flytande snabblim stryks på delarnas insida innan de viks och kläms ihop.

 • Först den inre delen med utliggare och monteringsfäste

 • Delarna pressas saman med små klämmor.  

 • Därefter stryks limmet på den yttre delen på samma sätt

 • Den viks och träs som ett kuvert över den inre delen

 • Extra lim stryks på kortsidorna så att limmet suger in mellan lamellerna

.


.

Samtliga stolpar till denna sektion klara för grundmålning

Stolparna av den äldre typen på höger sida

Bland stolparna av den nyare typen finns några specialare

    

 • Stolpe för placering vid växel med flera funktioner

  • Två uppsättningar utliggare där linjen delar sig

  • Det gick åt delar från två stolpar som byggdes ihop

  • Linspännaren med stödben för start av ny sektion som börjar vid nästa växel skall kompletteras med en hängande tyngd

 • Stolpe med säkring och transformator

  • för nedtagning av hjälpström till en vägskyddsanläggning i närheten

     2021-01-14  -   Banvallen - detaljer runt växlarna


.
Vid växlarna finns några detaljer som också skall placeras

innan ballasten läggs.

Vid de två växlarna på sektionen tänkte jag 3D-printa de

båda apparatskåpen och växeldrivningarna vid sidan av spåret.

.


.

.


.

    2021-01-16  -   Banvall och ballast


.


Som steg 1 lägger jag makadam på ytan bredvid spåret och längs banvalens sidor.

 • Ytorna stryks med vanligt trälim och täcks med ballastkorn från Woodland Scenics i ett par olika färger.

 • På banvallens lägre delar lite större stenar av silade korn från vanlig sand i olika grovlek.

 • Överskottet dammsugs bort när limmet torkat..

.


Vid nästa steg använder jag detta verktyg som fyller slipersmellanrummen och lägger en sträng på vardera sidan

med finaste grovleken av ballasten

 • Ljust grå ballast på huvudlinjen

 • Rödbrun på den äldre sidolinjen.

De lösa ballastkornen binds till underlaget med lim.

 • Först fuktas kornen med IPA, droppat med pipett för att limmet skall flyta ut över hela ballastarean.

 • Sedan droppas limmet på samma sätt över ballasten.

 • Trälim/vatten 50/50 med ett par droppar IPA för att ytterligare minska ytspänningen.

Man kan använda t.ex utspädd latexfog istället vilket inte blir så hårt som det torkade limmet, men det har jag aldrig provat.

.

.Jag brukar sällan bli nöjd med färgsättningen på ballasten ur påsarna utan får justera några färger efteråt.

 • Här är det översta mörkröda lagret kanske lite väl mörkt, men det får nog vara på det viset.

 • Däremot blev blandningen till det gamla ballastlagret på sidorna inte alls som jag hade tänkt. Det är svårt att blanda de olika färgerna och få en någorlunda jämn färgton.

 • Huvudlinjen är OK med den ljust grå ballasten över ett äldre lager med bruna ballast.


Här har jag sprutat över den mellersta nivån med en ljust rödbeige färg som jämnar ut den tidigare spräckligheten och kommer närmare den ton jag önskade från början.

Jag har även låtit sprutan gå över de grövre stenarna lngre ned på banvallen för att hålla ihop färgskalan.När sedan grönskan kommer på plats blir ju färgränser m.m. betydligt mindre synliga.

.


Nu har spåren rensats från överblivna ballastkorn.

Här vid sektionens finns två spår förutom dubbelspåret som är placerat enligt Fremo-N standard.

 • Till vänster viker sidolinjen av ner mot Gubbfallet och Skultuna

 • Til höger löper ett anslutningsspåret ut till de delar som är kvar av Myggebo gamla bangårdsområde.

  2021-01-22 - Grönska bottenlager - Vänstra halvan med Woodland Scenics turf


.


Framdukat för odling :-)

 • Trälim utspätt med 10-15 % vatten och några droppar IPA

 • Woodland Scenic turf och fine turf i mixade blandningar

Trälimmet stryks på rätt flödigt, men lite ojämnt över ytorna

Vissa partier sparas ut där grunden skall lysa igenom.

Turfströsslet skall vara underlag för kommande lager av

grövre växtlighet och gräs.

På  en del ytor blir turfen enda lager.

.

.Strösslet pudras på lite i överflöd så att limmet inte står blött.Det kan behövas ett par omgångar med blandat strössel.

Lite gulare toner på de högre ytorna, lite djupare dämpade

gröntoner i sänkorna.


När limmet torkat dammsugs överskottet bort.Samlas upp i en strumpa trädd över dammsugarens munstycke och kan återanvändas som  blandat grönt.

  2021-01-24 - Grönska bottenlager - Högra halvan med fuskpäls


.

  


På den högra sidan kommer jag att återanvända ett ängslandskap av fuskpäls (teddytyg) från en tidigare skrotad kurvsektion.

Tyget är friserat till lite olika längder på stråna och sedan infärgat med förtunnad oljefärg, skiftande i gulgrönt och gröna umbratoner.

.

.De olika styckenas former och landskapsmönster ser ut att passa väldigt bra även i den här kurvan..


Så efter lite pusslande kan delarna limmas fast

.

  


Den lilla skogsvägen längs banvallen har vuxit igen ordentligt.Woodland Scenics fine turf och en grön mix med 2,5 mm statiskt gräs mellan hjulspåren.

.

.


Vid de vattensjuka dikena nedanför banvallen har det vuxit upp små vassruggar tillverkade av tillklippt och tonad WS Field Grass

Vid kulverten står det några ruggar till.


  2021-01-28  -   I väntan på beställda grejer till planteringen av mera statiskt gräs på ängsmarkerna

                           fixar jag lite med träden


.

  


I bakkanten, i hålet framför den målade bakgrunden kommer det att sitta en lös rad med granskog med granar från Noch.

Dom ser rätt förfärliga ut var för sig, men vid placering som tät skog i bakgrunden döljs utseendet i mängden och man ser en granskog.Men ändå vill jag nog ge granarna en liten make-over.

.

  


 • Granarna sprayas med hårspray

 • Fram med Grassmastern

 • Fäst klämman vid roten på trädet

 • 2,5 mm statiskt gräs strösslas över grenarna

 • Lite "luddigt" kanske, men ger i alla fall ett bättre intryck när träden så småningom kommer upp i bakgrunden.

.

  


Första försöket med tomtens kvarvarande äppelträd.

Provade med att återanvända ett gammalt träd.

• Woodland Scenics stam

• Lite utsträckt polyfiber

• Strösslat med medium green turf

Blev både för mörkt och på tok för kompakt lövverk

.

  

Nästa försök efter en stund med luffarslöjd

• Virad FK-ledning med 0,3mm ståltråd i smågrenarna

• Stam och grenar strukna med trälim, strösslade med sand

• Lövverk av Foliage,  Light green, fäst med hårspray

• Strösslat med turf, gräsblandning, för variation i lövverket.

Lövverket blev ljust och luftigt.

  2021-01-31  -   Efter 1 månads jobb -  Deletapp klar - Prov med träd, hus och bakgrund


.

.

.

De färdiga ängsmarkerna i förgrunden med banvaktsstugan i bakgrunden.

I sista etappen skall markerna till vänster om järnvägen kompletteras med buskage, en del längre gräs samt en talldunge på kalhygget i mitten.

.