Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Presentation av banan

Källarbanan är byggd i tre nivåer

  • Källarbanan är byggd i E-form där de två yttre benen består av löstagbara sektioner med Fremo-N gränssnitt.

  • Mittenbenet är till största delen platsbyggt.

  • Nedre benet är byggt i två nivåer med den brittiska delen underst

  • På lägsta nivå finns en lekvänligare rundbana, Parentesen

      Klicka på ritningarna nedan för att se bilder och

      beskrivningar på de tre olika nivåerna

ritning1

            

ritnkow

      

nn

        

Utställningsbanan

  • Anläggningen har i olika skepnader varit med på ett antal utställningar i Sverige och Norge.

  • De löstagbara sektionerna på källarbanan kan kombineras till en utställningsbana med lite flexibel form som kan anpassas efter aktuell lokal.

  • Banan kan ställas efter vägg eller fritt ute i en lokal

  • Anläggningen trafikeras normalt med ett antal (5-8) automatiskt styrda tåg för att alltid ha något tåg som rör sig längs banan.

  • Automatiken styrs via programmet Train Controller

ut1          ut2


Diverse fakta om källarbanan


Tågrummets storlek

6,6*3,5 meter

Digital styrning

DCC, Loconet

- Central station

Digitrax DCS 100

- Blockavkänning

Digitrax BDL168

- Växeldekodrar

Digitrax DS64 till Peco-motorer

Möllehem till servon

Tågstyrning

Train Controller Gold v8

- Datorinterface

Locobuffer

Räls och växlar

Peco code 55, flexräls

Peco electrofrog-växlar

Tidsperiod

1990 och framåt

Geografisk förebild

Svenska delen: BergslagenBrittiska delen: Skottland

Linjekörlängd

55 meter

Total rälslängd

Ej uppmätt kanske 150-200 m

Antal växlar

66

.


Bilder och videoklipp från utställningar

.