Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Slussarna - vilande projekt

Tillhör "pensionärsytorna" som enligt plan skall börja byggas färdigt först när jag blir "riktig" pensionär


Tanken är att bygga en mycket liten hamn vid kanalen nedanför en serie slussar.Förebilden till stationshuset som figurerar står faktiskt vid hamnen i Köping, men är för stort för denna lilla hamn och kommer förmodligen att flyttas och bli nytt stationshus vid Drambo bruk.


 

drambo

Översiktsbild

.


2 st videoklipp

..Den dolda linjen till kanalhamnen


 

..Bygge av stationshus - Time lapse


 

Övriga fakta

Mått totalt
 

Byggår

Löst lagd räls 2018 

 

Fler bilder kommer så småningom.......


 

Text