Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Utställningar  


 

Banan har sedan 2001 i olika skepnader varit med på utställningar i både Sverige och Norge

  • Transporten går med egen kärra

.


  • Väl på plats tar det en stund att koppla ihop sektioner,elektronik och datorer


.

  • Men när allt är intrimmat sköter sig banan helt själv(så länge datorn är stabil  och inget tåg spårar ur :-)

  • Då är vi redo att möta publiken

.

MJ Hobbymässan 2016

Älvsjö

.

      

.

    

.

MJ Hobbymässan 2014


Älvsjö

.
 

    

.

    

.
 

Fler tillfällen.

Järnvägsmuseet Gävle 2014.

Järnvägsmuseet Gävle 2013

.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Dreamtrack Habo 2010.