Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Engelsfors - En trippelmodlu med förebild från Fagersta/Västanfors

.

De två vänstra sektionerna är en förenklad modell av stationsområdet och västra utfarten vid Fagersta C i Västanfors och på den högra sektionen är fokuspunkten en modell av den långa stålbron över Kolbäcksån vid västra infarten mot Fagersta C.Tekniskt är är trippelmodueln en dubbelspårsmodul, men den högra sektionen representerar de två skilda linjer som inkommer till Fagersta C från väster. I centrum på stationssektionerna finns ett löstagbart diorama med detaljerade modeller av stationshus, godsmagasin och kiosk. De övriga bygganderna är modeller eller kombinationer av hus nära stationerna i Västanfors och Sala- Trippelmodulen är en del av utställningsbanan  

Översiktsbild 1 - sektion 1-2

.

.Översiktsbild 2 -- sektion 3.

Videoklipp

.


Övriga fakta

Mått totalt: 3 600 * 400 mm
-Byggår

- Diorama med stationshus

2004-2005- Trippelmodul

2006-2007


Del i utställningsbanan

- Ja
.Fagersta C - förebilden till stationshuset

.Modellen av samma byggnad


Aktuella bilder


.Uppställd Regina från Tåg i Bergslagen vId ena änden av bangården

  

.Banverkets depå vid andra änden av bangården

.Utfart från Engelsfors


.På väg över broarna


.Cykelstallar vid sidan av spåret

  

.Bankhuset med frisersalong

.Bankomat

  

.På baksidan ligger Ångbageriet med förebild från Sala

.Centralkiosken

  

.Möte på lastkajen

.Båthuset nere vid ån

...


.Strukton Rails Tc-lok

.Banverkets depå

.En Regina vid utfarten från Engelsfors

.Riksväg 68