Modul och diorama med bruksmiljö 

Senast uppdaterad:        2008-08-27

    
 
Idé och förebild
Gemensamt för de båda dioramorna Stora dioramat
Byggnader Markarbeten Murarbeten Vatten

 

Detaljer Grönska och
bemanning
Diorama och
Fremo-N modul
.
               

      Mur- och stenarbeten
Dioramats karaktär bygger mycket på de många stenmurarna i forsen och runt byggnaden.
I forsen mot byggnaden är murarna uppbyggda i ett någorlunda strikt symmetriskt mönster
med fyrkantiga stenblock. Längs forsen yttre kant och den främre vattendelaren är murarbetet
gjort som en klassisk stenmur med skiftande storlek och form på stenblocken.
Den senare varianten är betydligt svårare att få att se trovärdig och realistiskt ut.
Till den första varianten behövs knappas en förlaga, det är "bara" att rista symmetriskt på frihand.

Innan man börjar med stenarbetena är det som vanligt bra att studera och fotografera ett antal olika förebilder för att hitta "mönstret" i det man vill göra.
Som murmaterial använder jag några olika typer av styrofoam.
Knappast med realistisk tyngd, men lätt att bearbeta och måla.
Till de flesta murar har jag sågat och skurit ut tunna skivor av vanlig blå eller rosa byggisoleringsskivvor.
Har även använt baksidan av en 5 mm tunn "murstensplatta" för modellbygge.
Framsidan hade ett grått skifferstensmönster, vet inte vilket fabrikat, men inköpt på MJ Hobby experten. Baksidan var ljust grön och perfekt att rista i och man slapp skära och slipa ner byggskivorna
som ju blir "lite" känsliga om man vill ner på 5 mm tjocklek, men även det går med lite försiktighet.
En centimetertjock skiva sågades ur med fogsvans. Sågningen ger en "rå" yta som behöver slipas.
Sandpapper 120 + 180 vikt användes för att få en fin och slät yta.
Vik sandpappret runt en slipkloss för att få en
jämn yta över hela plattan. Slipa med lätt hand.
Den önskade profilen utskuren med skalpell.

Använd alltid en mycket vass kniv.
En skalpell behöver ofta byta blad då styrofoamen snabbt gör eggen slö.

 

En förlaga för "mursättningen" gjordes först på papper för att stenarna skall hamna rätt.
Här en enkel mur med symmetrisk stensättning och fyrkantiga block.
Först ritsas mönstret lätt med den "nyvässade" skalpellen.
 
I andra omgången skär man djupare i fårorna.
I tredje omgången skall mellanrummen utvidgas och göras lite mer oregelbundna.
Här vänder jag på skalpellen och drar och vickar bladet med baksidan nedåt. 
Resultatet blir en jämn mursättning med tydliga skarvar. Men ytan är alldeles för slät.
 
Ett sätt att ge lite mer "liv" i stenens yta är att dutta lätt med skalpellen skaft i olika riktningar så att ett oregelbundet mönster bildas.
 
Det här är ett bättre utseende för fortsatt
bearbetning.
Här ett antal murar i och ett par betongvalv.
 
 
 
  
Dammen vid bruket har ett breddavlopp som också är utskuret i samma stycke..

 


Murar byggda som "klassiska" stenmurar av stenar med skiftande form
Här var det ovärderligt med att göra en förlaga på papper innan man började rista.
Klicka på bilden för att få förlagan i större storlek, den skal vara ungefär 30 cm i skala N
 
Pappret tejpades fast på styrofoam-biten och mönstret ristades summariskt genom pappret.
(som givetvis går sönder, allt eftersom man ristar, så det gäller att ta en eller två rader i taget).
 
Här ett några olika murar där även delar av
murarbetet rasat för tidens tand.
 
Här är de två bakersta delarna från vänster-
bilden sammansatta till ett bredare murverk.
 

PÅ dioramat finns även ett antal mindre stödmurar 
 
Murarna på plats vid skärningarna
 
För att få murarna att följa den böjda marklinjen
stacks nålar ned i backen för att pressa muren mot den böjda marken.
Vanligt vitt trälim går bra att limma med.

Nålarna som används är ett "arv" från en tidigare hobby - insektssamling.
Dessa tunna och starka nålar gör inga märkbara hål i cellplasten.

 

 

Målning..........
Murar och mark grundmålas med vattenbaserad vit grundfärg. Här har Nordsjös "grundfärg V" använts. Den färgen fyller bra, flyter ut utan penseldrag och torkar rätt snabbt.
Alcros V-slip är en liknande färg.
 
Murverket målas därefter med grå färg.

Den här gången blev det Citadells "Fortress gray"
Vattenbaserad akrylfärg.
 
 
Dags att markera fogar och struktur.
Mer eller mindre utspädd konstnärsakryl.
Windsor&Newton Galleria - "Ivory Black"
Se till att färgen tränger in och blir kvar i sprickorna. (Det mörka muravsnittet på bilden)
Torka sedan snarast bort överskottet med trasa eller papper. (Det avtorkade avsnittet syns direkt till höger om det svarta området på bilden) På bilden ovan är hela murverket målat och avtorkat och fogarna syns tydligt.
 
Nu är det dags att lätta upp ljuset på stenarna.

Här har jag använt Panduros Allmogefärg sidenmatt vit och den torrpenslas med lätta drag över stenarna, uppifrån och ned.
Färgen skall läggas på så lätt att gropigheten i stenarnas yta fortfarande skall vara grå, endast upphöjningarna skall bli vita.
Lite extra vitt läggs på över stenarnas kanter vid murkrönet.

 

(Torrpensling = dutta en styv pensel i färgen, dutta den sedan mot en annan yta som ej skall målas så att det nästan inte finns någon färg kvar. Dra sedan penseln lätt över stenarna så att färgen fastna endast på kanter och upphöjda ytor.)
Som avslutning kan man skapa färgskiftningar på olika stenar genom att lägga en tunn genomskinlig lasur i olika färger på vissa stenar. (Svagt rosarött, blå eller grönaktig, men väldigt sparsamt)
På dessa murar har jag inte lagt på några skiftningar.