Modul och diorama med bruksmiljö 

Senast uppdaterad:        2008-09-16

Idé och förebild Gemensamt för de båda dioramorna Stora dioramat
Byggnader Markarbeten Murarbeten Vatten

 

Detaljer Grönska och
bemanning
Diorama och
Fremo-N modul
.
 senast uppdat.  080914  080804 080804 080825  080823 ej påbörjad 080916

förebild
Förebilderna till modellerna finns vid Mackmyra bruk i Valbo mellan Gävle och Sandviken. f

I centrum för modellbygget ligger brukets smedja med tillbyggd kvarn och kraftstation. 
Numera inrymmer byggnaden Mackmyras whiskydestilleri.

Vad Idén är att bygga två modeller av miljön:
- Ett större diorama som är tänkt att passa
  passa in tillsammans med en planerad 
  kommande FREMO-N-modul.
- Ett litet runt diorama c:a 30 cm i diam.
  Precis lagom att placera ovanpå en
  30-liters whiskytunna
Byggnaderna och miljön är en liten utmaning i sig med allt sitt tegel
i kombination med putsade ytor.
Dammen med forsande vatten
är ytterligare något jag aldrig byggt tidigare. 

Byggläge
Dubbelmodul

Dubbelmodulen     080916
  
Bygge av mejerihuset
 
Tårtan 080819 från tre håll Större bild - klicka på bilderna....

Idéritningar Ritningar kommer senare........

Provbygget
Till de här dioramorna var det en del ny teknik som behövde provas därför började jag med att bygga en "provbänk"  med en strömfåra och en pappmodell av huset.
Pappmodellen används t.ex till att prova in måtten på de olika taken och att mäta upp övriga vinklar och vrår innan etsplåten ritas.