Modul och diorama med bruksmiljö 

2008-09-06

    

      Vatten och forsar
På modellen finns ett antal olika typer av vattenytor. En stilla djupare damm med forsande bräddavrinning,
en stenig fors och en planksatt del av forsen med krusigt svallande vatten.

Tidigare har jag bara jobbat med "släta" sjöytor och tillverkat vatten gem´nom att lacka med många lager båtlack.  Med dessa varianter var det läga att prova Woodland Scenics produkter, "Realistic Water" för djupare vatten och "Water Effects" för forsande vatten.
Proven gjordes på det första testdioramat och efter en del försök med skiftande resultat kom jag fram till en kombination som passade mig.

Realistic Water fyller djupare ytor snabbare och med mindre jobb än lackmetoden, men ytan hårdnar långsamt och blir aldrig lika hård som lacken, vilket innebär lite problem med att det kan fastna damm eller annat skräp när man jobbar med närliggande delar på dioramat.
Men det går att kombinera metoderna och avsluta med en sista yta med båtlack.

Här kommer jag att gå igenom arbetsupplägget med de olika typerna av vattenytor.
Det går att klicka på de flesta av småbilderna för att förstora bilden en del.

Turbindammen

Djupet i vattenytorna målas fram, ju djupare, desto mörkare färg.

Efter att ha grundmålat ytorna med en gulvit grunfärg, lackar jag med ett lager blank trälack för att ytan inte skall suga.

Sedan målas bottenfärgen.
Jag använder helst oljefärg av konstnärstyp eftersom den torkar så pass långsamt att man i lugn och ro kan tona ut färgerna mjukt från ljusare till mörkt.

 
Jag späder färgen med en tunn blandning av linolja och balsamterpentin med ett par droppar sickativ för att färgen överhuvudtaget skall torka.

De två färger jag använder är Brun umbra och Elfenbenssvart där jag först stryker hela ytan med brun umbra så pass tunt att grundfärgen lyser igenom lite. Därefter lägger jag i svart i de djupa ytorna och tonar ut färgen med en mjuk flat pensel.
 
När färgen torkat efter någon dag lackar jag över med trälack.
 

Ibland lägger jag ytterligare en ny, ytterst tunn lasyr med brunt o svart för att öka djupkänslan.

Det är viktigt att de olika  lagren lyser igenom lite på en del ställen för att ge liv i vattnet.

 
Utloppet från kraftstationen lackar jag bara med trälack, medans turbindamen behöver lite "riktigt" djup vid dammluckor etc.

"Realistic Water" hälls försiktigt ut över ytan, max 2mm tjocklek. Det flyter rätt trögt, vilket är bra för då hinner man med och fixa så vattnet inte rinner iväg.
 
Jag använder ett spikhuvud som jag doppar upp och ned för att sprida vätskan över ytan.
Vid trånga passager kan man använda en tandpetare för att få vätskan att fylla ut.


Vätskan är i början aningen dimmig, men klarnar efter ett dygn då den härdat. Fyllningen flyter ut långsamt och bra, men krymper aningen vilket ger ett visst "kvarhäng" efter kanterna, därför är det viktigt att inte fylla för tjockt. Lägg hellre på ett lager till istället.

Vätskan härdar på ett dygn, men behöver ett par veckor för att bli så pass hårt att man kan ta på ytan.
Som avslutning kan man lägga på ett lager trälack för att ge en mer motståndskraftig yta.

Top

Bräddavrinningen.
Turbindammen har bräddavrinning där överskottsvatten forsar över murkanten, ner till forsen.
Här behövs det bl.a. ordnas ett antal mindre "vattenfallsformationer"
De fuktiga murytorna "målas fram" med en tunn lasyr av brun umbra och svart.
Vattenkaskaderna fixas med Woodland Scenics "Water effects" som är ett siliconliknande gel.
Gelen är ogenomskinligt vit när den pressas ur flaskan, men torkar helt genomskinlig efter något dygn.

bilder/vatten/080816_damm0.jpg
Vattenkaskader görs helst i förväg på sidan om.
Underlaget bör vara "fett glansigt" för att "vattnet" skall lossa lätt. Jag har använt bakplåtspapper.

Gelen stryks ut, inte alltför tunt.
Med hjälp av en tandpetare "drar" man ut gelen så att ytan blir randig.

 
Man kan blanda vitt /gulvitt i gelen för att färga den dimmigare, men effekten är svår att uppskatta då man inte kan se hur mycket vitt man bladat i.

Här är lite olika provblandningar med olika mängd vitt när gelen har torkat.
Mest vitt i den till vänster och den är helt oanvändbar eftesom den ger ett "dött" intryck.

Gör många provbitar och välj sedan ut de bästa.
Här har jag skurit till ett par bitar från omgången med bara lite vitt inblandat, så att de passar muren.  
Bitarna fästs enklast med ett par droppar "Water Effects" och gärna med några rännilar som ansluter ovan och under kaskaden. De syns på bilden som
vita ränder ovanför kaskaden. De kommer senare åter att bli genomskinliga.
 

Efter en vecka ser bräddavrinningen ut så här.
  

Top


Den steniga forsen
Den nedre delen av forsen som leds på sidan av kraftstationen är stenig med stenar liggande lite huller om buller i strömfåran bredvid huset. Här skall vattnet strömma över och kring stenarna på vissa ställen skall det göras skum i virvlarna.
  
Stenarna är utvalda stenar från det grövsta överskottet från en silning av sand från en grusgrop.

Stenarna fästs med någon droppe WS Water effects 
När stenarna fastnat läggs de första "strömvirvlarna"
Water effects läggs på direkt ur flaskan i strängar som skall efterlikna vattnets formationer mellan stenarna. Även nedanför stenarna bildas det ström-
virvlar och formationer.
  
bilder/vatten/080816_fors2.jpg
Med hjälp av en tandpetare justeras strängarna.
Vid avsatsen läggs rikligt med strängar för att skapa struktur i forsen.
  
Water Effects torkar helt genomskinligt som på bilden.


För att skapa det vita skummet i forsen torrpenslar man med gulaktigt vitt överst på en del av strängarna samt efter hela kanten på avsatsen. Även på formationerna "nedanför" de sista stenarna.
(Vitmålningen kom tyvärr inte med i denna bildserie)

En ny omgång med strängar med påföljande torrpensling kan läggas på om man önskar.
När strängarna torkat krymper de en del och lämnar en del håligheter.

Därefter behövde jag höja vattennivån och samtidigt fylla de uppkomna håligheterna.
Det gjordes med WS Realistic Water, precis som i dammen här ovan.
Jag lutade dioramat bakåt för att få "fall" på vattnet. Med hjälp av tandpetare kan man flytta runt vätskan så den fyller alla håligheter.

En egenhet de produkterna har är att när man fyller på med Water Effects eller Realistic Water ovanpå tidigare härdad och klara strängar av Water Effects är att de gamla strängarna åter blir mjölkigt vita.

Det ser inte alls bra ut, men håll ut. Efter en eller två veckor har strängarna åter klarnat och endast den vitgula torrpenslingen lyser nu upp forsen.
 
Här har forsen alldeles nyss fyllts med RW
och alla gamla strängar har åter blivit vita....
Några dagar senare har de ytligaste delarna åter klarnat.
 
Ju djupare vatten desto längre klarningstid.
Fortfarande en vecka efteråt ser det ut på samma sätt. Återkommer med bilder när det ser bättre ut.Samma område i forsen efter ytterligare en vecka.
  
Dimmorna har skingrats och det är bara de torrpenslade virveltopparna som lyser vita.
 

 


.

Top


 

Brädsatt fors
Nedanför en dammlucka brukar det ofta finnas någon form av plan yta där vattnet strömmar ut innan det rinner ner i den djupare strömfåran igen. På sådana plan bildas det speciella mönster.
När jag var i Mackmyra var det för lite vatten för att det skulle bli något att ha som förebild. 
 
Men i närheten av mitt arbete finns denna fors i Svartån, alldeles nedanför slottet i Västerås.

Här kommer ett övningsexempel på att forma ett liknande vattenflöde.
 
 I exemplet är bottnen målad randigt umbra på en ockra bottenfärrg. På dioramat är underlaget i orginal byggt med plank och har en ljusare ton.

Strängar med "Water Effects" läggs ut på underlaget:
Strängarna slätas sedan ut till en tunnare hinna. 
 
För att komma åt i den trånga forsen har jag gjort ett T-format specialverktyg av styrenstrips.
 
När  gelen är utstruken "dabbar" jag verktyget hastigt upp och ned. 
 
Detta skapar "åsar" i forsens längdriktning.

Sedan skall "fjädermönstret" skapas
Verktyget dabbas återigen snabbt upp och ned, 
nu på tvären.
Genom att dabba lite utanför "orginalpölen" kan man utöka ytan  med tunna fjäderformationer.
Gelen är som tidgare skrivits mjölkvit innan den torkat.
Det är ingen bra idé att försöka färga gelen med vitt i förväg. Dels för att det är svårt att beräkna hur vitt det blir och dels för att delar av formationen faktiskt skall vara genomskinlig.
 

Ett par dagar senare är formationerna hårda och helt genomskinliga.
Torrpensling med gulvitt, tunt och försiktigt på
åsarnas toppar.
Här har Polly Scale "D&DRGW Building Cream" använts.
Notera att man spaar ut en del genomskinliga strängar i längsriktningen och låter det inte skumma i de yttre lite lugnare fjäderformationerna.

Så här blev det på det betydligt ljusare "brädunderlaget" på dioramat 
 

Top