Modul och diorama med bruksmiljö 

2008-08-27

 
Idé och förebild
Gemensamt för diorama och modul Stora dioramat
Byggnader Markarbeten Murarbeten Vatten

 

Detaljer Grönska och
personal
Diorama och
Fremo-N modul
.
               
    

      Detaljer - Dammluckor, räcken, staket m.m
Runt kring byggnaden finns många smådetaljer som gör miljön mer livfull. Ett urval av dessa tar man med på modellbygget, inte alltför många det kan bli för plottrigt.
     
Tankvagn
Den gröna tankvagnen tar hand om en del av överskottsprodukterna från mäskningen.

Överskottet kallas för drav och används oftast till djurfoder men kan även användas vid bakning.
 
  
För att bygga vagnen behövs ett boggieunderrede, ett 10mm mässingsrör och lite styrenbitar.
En lastbil från Wiking får släppa till boggien.
 
Skärmar och ram byggs av styrenbitar.
På rörets ändar limmas 0,75mm styren som när limmet torkat skärs och filas för att följa den runda profilen.
Tanken kompletteras med lite detaljer som luckor.
Dragkroken är "snidad" ur en tjockare styrenstrip.

Jämfört med förebilden är detaljering rätt förenklad.
   
Tanken provas på vagnen. Sedan tvättades de två delarna med något fettlösande. Grundmålning med metallprimer och slutstrykning med grön färg gjordes innan de monterades samman.

Vagnen på plats utanför kvarnen.