Modul och diorama med bruksmiljö 

2008-08-27

 
Idé och förebild
Gemensamt för de båda dioramorna Stora dioramat
Byggnader Markarbeten Murarbeten Vatten

 

Detaljer Grönska och
bemanning
Diorama och
Fremo-N modul
.
               
    

      Slutdetaljering - Grönska, smådetaljer och besökare