Modul och diorama med bruksmiljö 

Senast uppdaterad:        2008-09-14

 
Idé och förebild
Gemensamt för diorama och modul Stora dioramat
Byggnader Markarbeten Murarbeten Vatten

 

Detaljer Grönska och
personal
Diorama och
Fremo-N modul
.
   
Destilleriet
 
Mejeriet
         

Byggnaderna 
Huvudbyggnaden på de båda dioramorna är destilleriet, på moduldioramat kommer det även att finnas ytterligare en
byggnad, det före detta mejeriet från samma bruksområde.
Av olika orsaker har jag inte valt att bygga husen som normalt i kartong eller styrenskivor. Den här gången blir det istället
etsade byggdelar från grund till tak för att få med alla tegelmönster, förebildslika fönster och dörrar och som bonus
alla smådetaljer runt husen med skorstenar, snörasskydd, hängrännor och stuprör, staket och dammluckorna vid bron och dammen.
Det är bara tegeltaket på mejeriet som skall göras i annat material.

Jämfört med att bygga på klassiskt sätt med papp eller styren gåt det åt mycket mera tid till att ta fram konstruktionen
för att få alla mått och vikningar korrekta nu när så många detaljer skall med.
När etsarken väl är färdiga går det dock mycket snabbare att bygga, om man skall göra fler än ett exemplar av varje hus. För ett singelhus är det sällan värt besväret att ta fram en etsplåt om det inte vore för tegelstrukturerna.
Totalt blev det tre stycken A3-plåtar med detaljer.

Destilleriets väggar, fönster o tegeldekorer Tak skorstenar, dammluckor m.m. Mejeriplåten med lite extra detaljer  
  

Här kan du läsa mera om bruket och byggnadernas historia
http://www.jarnriket.com/karta020201/MACKMYRA.pdf 


Destilleriet, eller den gamla smedjan med kraftstation 
Alla detaljer grundmålades innan de klipptes loss från plåten. På det viset blir även alla smådetaljer grundmålade utan extra pill. Becker metallprimer, utspätt med AR-förtunning sprutades med färgspruta i ett tunt men täckande lager över hela plåten.
 
Här är provmodellens väggar sammansatta. Framför huset ligger en del av etsdetaljerna i "byggsatsen".

Fönstren bör dock sitta kvar på plåten tills de fått sin slutstrykning men brun/brunröd färg.
 
Innan väggarna sattes samman limmades struktur-
detaljerna på plats.
Här de putsade fönsterfoderna på putsväggarna.
Tegelstrukturerna skapas genom ett eller två extra lager med tegelmöster med hel- och halvtegel som limmas på varandra och slutligen på väggen.
På detta sätt efterliknas någorlunda förebildens struktur vid väggarnas hörn och på gavelns nocksida.
080702 - Första färgläggning.
Väggstyckena är uppbyggda ungefär som ett klippark i papper med flikar, slitsar och vikningar.
Det här är den korrigerade version två av huset, sammansatt med CA-lim och gummisnoddar
för att hålla ihop under torktiden.

Den första färgstrykningen är nu gjord med vattenbaserad färg och färgspruta.
  • Putsdelen har redan fått sin slutstrykning. Färg Model Master  4769 White. 
  • Tegeldelen behöver fler färglager.
    Det här är det första lagret som skall vara varmt gulvitt och som senare skall lysa igenom kommande lager. Färg: Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"

080728 - Dags att prova tak och skorstenar.
  
Plåttaken med ett par olika plåttyper är framtagna bara för denna byggnad.
På provmodellen gjordes först tak i papp, som fick justeras flera gånger för att få till storlek, vinklar och
skärningar innan taken ritades på underlaget till etsplåten.
Skorstenar i slätplåt och tegelmönster gjordes också på plåten.
Dessa skall nu provas om de fått rätt storlek och går att bygga ihop...........
080730 - Fortsatt arbete med skorstenarna m.m.
En tillbockad frontespis som senare skall 
kompletteras med en "trälucka"
 
Kvarnhusets tak med skorsten och ventilation
Smedjans skorsten  
Detaljbild av den böjda skyddsplåten
 

Tak och plåtdetaljer målade med Humbrol blank svart.
  

Tillbaka till målarverkstaden. 
Fönster och dörrar målas med Citadel-färger.
- Smedjans fönster med "Terracotta" 
- Kraftstationens dörrar o fönster med en tillblandad
   gulbrun färg som senare skall täckas med en
   bruröd lasyr.
- Större portar målas med Scorched brown, 
  en mörkbrun färg som också den skall strykas med 
  en lasyr, denna gång svart.
- Den svarta plåtdörren målas med Chaos black.

Alltsammans målat med färgspruta från Aztec.
Här vid målarboxens utdragbara hylla.

080728 - Tegelarbeten
Det är nu man skulle önska att "Tomtenissarnas" schakrutiga målarfärg även skulle finnas i tegelmönster :-)
Det går åt några målningsomgångar och det finns en del som kan gå fel. Utgångsläget är som på bilden här ovanför, husgrunden målad med en gulvit ton,
Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"
  
Första färglagret blir en tegelröd färg.
Polly Scale "Zinc Chromate Primer" med en aning "Daylight orange" iblandat. Allt läggs på rätt blaskigt så att den ljust gula grunden lyser igenom, lite slumpvis mer eller mindre.
 
Till vänster med den röda färgen påblaskad.
Nu behöver färgen tonas ned och samtidigt och om det går bra skall även tegelfogarna bli ljusa.
Nu använder jag vit konstnärsakryl blandat med lite
Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"
Polly Scale färgen är i sig själv för tunn för ändamålet. Konstnärfärgen som är lite smetigare gör att färgen fyller fogarna mycket bättre.
 
På bilden till höger syns ett par olika stadier i detta moment. Högst upp mot gavelspetsen ligger den gulvita "pastan" ordentligt påsmetad.
När man täckt hela ytan får färgen sätta sig i ungefär en minut, därefter torkar man av ytan med hushållspapper eller liknande (helst lite billigare och hårdare papper).

Torka rätt hårt så att tegestenarna återfår en del av sin röda färg, om än lite blekare.
Det blir bara bra om resultatet blir slumpvis ojämt med olika toner på olika delar av väggen.

Till vänster om huset ligger den blandade färgpastan

Nu börjar själva bygganden att närma sig slutstadiet, tegelmålningen klar, dörrar och fönster på plats.
Fortfarande saknas grundmuren som skall täcka nedre delen av fasaden mot marken
Och det skall hängas dit "takavvattningssysten" som det kallas i bygghandeln ;-)

Smådetaljer
 
När jag ändå gjorde hela huset som etsplåt passade jag på att även försöka få in en del riktigt små detaljer.
På bilden till vänster är snörasskydden monterade vid takfoten och på den högra bilden har jag pillat dit
isolatorställningarna på kraftstationens vägg.

Top


080815 - Texter
Byggnaderna är "märkta" med bl.a. byggnads- och ombyggnadsår. Texterna är gjorda med metallbokstäver fästa på väggarna.

I skala N blir texterna rätt små 1-1,3 mm höga.
Dekaler går inte så bra på en skrovlig putsvägg.

Jag gjorde ett försök att etsa texterna. Här balanserar man precis på gränsen för hur smått man kan göra något i denna teknik och ändå få texten både läslig och hålla ihop.
    
Textremsorna är målade med svart Humbrol.
 
Den här texten kunde etsas direkt på husväggen eftersom den sitter i en nedsänkning på fasaden.
Lite pilligt att hålla den svarta färgen från den vita putsen. 
 
 


080817 - Kraftverkets dörrar o fönster
Ytterligare lite smådetaljer på plats.

Den stora dörren har en mindre dörr 
som här lämnats öppen. 

Samma sak med "vädringsfönstret" i det stora
fönstret till höger.

Vid dörren finns en lite "brygga" så man inte ska trilla ner i vattnet av misstag :-)

Top

 


Mejeribyggnaden
Bygget är just påbörjat. 
Här är förebilden på ett foto från den 4:e april 2008.
 


080903 - I alla fall en början
.
 
.
Stommen är rest.
Väggar och tegeldekor tillverkade i etsplåt

Stommen är ritad som ett vanligt klippark i papp
med vikbara flikar, tappar och spår för att hålla
ihop delarna.

Delarna är grundmålade med grå färg, Beckers Metallprimer nästa gulvita lager är målat med
Polly Scale D&RW Building Cream.

Så här långt är allt målat med färgspruta.
.
.
 
080915  - Tegeldekor och spröjsade fönster
 
Nästa steg är förutom att putsa bort alla
fästtappar, att sätta samman tegeldekorens remsor i två eller tre skikt, beroende på struktur.

Sedan limmas remsorna på plats med CA-lim.

De etsade dörrarna och spröjsade fönstren
är också målade innan de limmas på pltas.
.
.
.
.
.
.