Vagnar, lok och motorvagnar på banan

sidan uppdaterad:  2015-03-31

Detta avsnitt innehåller:
bilder och data om förebilderna till modellerna på banan
bilder på modellen 
uppgift om fabrikat på modell/chassi
beskrivning om bygge / konvertering av modellen  

De flesta av de svenska modellerna har trafikerat järnvägarna i Mälardalen/Bergslagen under tidsperioden 1985 och framåt.


        Motorvagnar   El-Lok  Diesellok Lokomotorer  Vagnar
Bild Förebild     Kåpa  Drivning
TGOJ / VL X20  Elektrisk motorvagn Hembyggd, styren Ibertren,
Utbytt mot
Tomix
TGOJ / VL X21 / X22 Elektrisk motorvagn Hembyggd, styren Ibertren,
Utbytt mot
Tomix

VL X10  Elektrisk motorvagn Hembyggd, styren Tomix
VL, SJ, TiB,
Västtrafik
Regina
X50 - X54 Elektrisk motorvagn
Etsad, egen konstruktion Kato
SJ  Regina
X55 Intercity Elektrisk motorvagn
Etsad, egen konstruktion Kato
SJ, Banverket Y6   Kåpa från Togdillen Tomix
    

top

Bild Förebild     Modell  Drivning
TGOJ Bt   Hembyggd, styren Minitrix
TGOJ Ma Hembyggd, styren Minitrix
TGOJ Hg Hembyggd, styren
- - - - - - - - 
Konstruktion av etsad kåpa pågår...
Utan drivning
- - - - - - 
Tomix, lätt modifierat
SJ RC3 + Rc6 
Fleischmann,
   ommålad kåpa
   nya etsade detaljer
Orginal

TGOJ RC2, 
fd Öbb 1043
 
Fleischmann, ommålad kåpa Orginal

SJ Du2  Fleischmann, orginal Orginal
 
 

top

Bild Förebild     Kåpa  Drivning
TGOJ V10 Arnold, ommålad av JS Design Arnold orginal
TGOJ T44 Nmodell/Modellproduktion Roco, modifierat
TGOJ T66 Kato orginal, ommålad Orginal
Banverket Tb, Qtb, DLL Etsad, egen konstruktion Atlas GP35,
lätt modifierat
Banverket Qgz, LMV Etsad kåpa från Entec
Egna takdetaljer
Tomix
 

top

Bild Förebild     Modell  Drivning
SJ, privata Bjurström typ 8 Hembyggd, styren Utan drivning
Privat Bjurström typ 18 Hembyggd, styren Utan drivning

top

Bild Förebild     Modell   
SJ, Banverket Makadam/grusvagn Qbd Fleischmann Ommålad

 Banverket Ogräsbekämpningståg Ombyggda personvagnar Utan drivning

SJ, Banverket Rälsrengöringsvagn för MJ ombyggd till Manskapsvagn Rälsreng.vagn från Centerline Products Hembyggd
överdel