The Lowlands Bygge Miljöbilder sidan uppdaterad:  2015-12-12  
Intro Lok och
vagnar
Konstruktion
och spår
Byggnader
Klippark

Sektion A 
Bordobrach

Sektion B 
Lagerbyggnader

Sektion C 
 Thorwick Station Area
 Sektion D -
Thorwick City
     

The Lowlands -  Ett Brittisk infall som hamnat på en hylla, inklämt under den mellansvenska anläggningen.      


När källarbanan under 2015 äntligen blivit blivit sammansatt och körklar dök det ganska snart upp önskemål om vissa förbättringar som skulle förbättra hanteringen på banan.
 • Ett bättre och driftsäkrare kalibreringsspår behövdes för att förenkla kalibreringen av lok till Train Controller.
  Befintligt spår gick i svag lutning, innehöll ett par kurvor och växlar
 • Ett kombinerat programmerings-/servicespår vid arbetsbänken med direkt anslutning till kalibreringsspåret.
 • Det saknades längre uppställningsspår vid sidan av stationsområdena där längre tåg kan ställas undan.

Efter en tidigare omkonstruktion av uppställningen så att modulerna står på korta ben på fasta hyllplan, blev ett utrymme i framkant på hyllan under Engelsfors ledigt.

Den fria ytan var drygt 5 meter lång, men bara c:a 15 cm bred, dessutom måste de nya sektionerna vara lätta att ta bort om utställningsmodulerna behöver tas loss.
Det innebar alltså en del utmaningar för att få till en passande konstruktion som samtidigt ändå skulle ha någon sorts tema med byggnader och strukturer.
    


En spårplan med max tre spår i bredd skulle vara möjlig på denna yta.
Lite utrymme under Engelsforsmodulerna skulle kunna användas för miljön, om man komprimerade rejält på djupet, total c:a 20 cm djup för spår och sceneri.
 
Frågan var bara:  Vilket tema skulle de nya sektionerna bygga efter?

Efter en del funderande och "smakande" på namn hit och dit, blev valet plötsligt rätt självklart.

 • Sektionerna skulle ju placeras på den undre nivån, lägre än alla andra sektioner.
 • Jag har alltid drömt om att bygga en liten Brittisk branchline, men aldrig kommit till skott.

Det blev "The Lowlands", en fiktiv bandel mellan Bordobrach Junction och den närliggande orten Thorwick någonstans i de Skotska lågländernas östra regioner
    

 
 
Bandelen skulle också ha en anslutningslinje upp till övre nivån för att bedriva gemensam trafik med Skandinavien och Engelsfors Drambo Bergslags Järnvägar.
Kanske lite knepigare att förebildsmässigt förklara, men på en anläggning kan ju olika verkligheter och idéer få frodas och geografin i det Europa där Engelsfors ligger
ser inte ut som den geografi vi själva lever med. Storbrittanien har här hamnat betydligt närmare Skandinavien jämfört med vår verklighet. (Och så var det problemet ur världen)
 • Engelsmännen och Fransoserna har ju sin kanaltunnel
 • Här var det dags för Skottarna och Skandinaverna att bygga sin ScotScando link för att, via broar och tunnlar, knyta ihop infrastrukturen.
  Men för att förenkla det hela döljs hela detta bro- och tunnelssystem osynligt under arbetsbänken:-)
      

Arbetet med det nya anslutningsspåret från Skultunasektionerna och bygget av de nya sektionerna påbörjades i slutet av januari 2015.
   
I mitten på oktober, nio månader senare, stod sektionerna på plats, körklara och med byggnader, strukturer och figurer på plats.
    
De nya sektionerna på plats under Engelsfors Källarbanan 2015-10-12

 


Top