Växlar - el och manövrering 

    Meny - FREMO-N

Polarisering av hjärtstycke Växelreglage Pecos spårkors (electrofrog)

 
Polarisering av växelns hjärtstycke för att få tillförlitligare strömmatning.
 
Nedanstående beskrivning gäller för de växlar jag använder:
    Peco code 55 med electrofrog, d.v.s ej isolerat hjärtstycke.
 
Polarisering av växlarna görs av två orsaker:
  • Dels för att DCC-anpassa växlarna 
     
  • Dels för att uppnå en bättre strömmatning genom hela växeln. 
    Normalt matas hjärtstycket via växelns tungor, som allt för lätt blir smutsiga och oxiderar och då uppstår problem med att föra över strömmen
 
Fler beskrivningar av hur man fixar växlar finns bl.a på
Micke C:s sidor om modulbygge
 
Eller på Allan Gartners sidor
  "Wiring for DCC"
 

 

Ett snitt skärs bakom krysset.
Och nya kablar löds fast, den till höger på bilden nedan går till hjärtstycket
och kopplas via en brytare vid växelomläggaren.
 


Upp

 

 
Växelreglage 

 
Innan växlarna läggs på plats förbereds genomgången för växelomläggarna.
 

 

Ett 0,9-1 mm hål borras i en av  sliprarna vid växelreglaget, se bilden nedan.
Genom det hålet skall en reglagetråd dras. Jag har använt en 0,8 mm pianotråd som dras genom ett 2 mm kopparrör ner till undersidan. Kopparröret ger extra stabilitet och precision vid monteringen. Växeln passas tillfälligt in så att hålet hamnar precis ovanför mässingsröret.
 
Tråden bockas som på bilderna så att den passar mellan hålet och växelföraren.
 


På undersidan kommer pianotråden ner genom röret. Där vinklas tråden och träs in genom en ögla av mässingstråd som är fäst i växelreglagets långa tråd med hjälp av en skalad "sockerbit". Växelreglaget styr också strömställaren som sköter polariseringen av hjärtstycket.

    
tNedan en principskiss på växelreglaget.

OBS!!!
Det är viktigt att bockningen på den nedre delen görs åt samma håll som på ovansidan.
Då kommer reglaget att flytta växeltungan åt samma håll som du skjuter växelföraren.
Kolla en extra gång innan du bockar, tänk på att du jobbar på undersidan och att allt är uppochned.
 

Själv har jag haft för bråttom för att tänka igenom detta innan.
Därför har mina reglage blivit vinklade lite slumpvis och det blir alltid en överraskning
åt vilket håll växeltunga rör sig :-))
 
 
Strömställaren är kapad på höjden och ett 1mm hål är borrat igenom för manövertråden.

Strömställaren skruvas fast med ett par distanser av tillkapade styrenrör 7-8 mm höga.
 
Plus- och minusström ansluts till de yttre polerna på strömbrytaren och växelns hjärtstycke ansluts till den centrala polen (grön) för att på det viset få rätt polarisering till hjärtstycket beroende på växelns läge.

Den högra strömställaren styr även om strömmen skall vara av eller på till stickspåret, beroende på växelns läge.
 

 

Manövreringen av både växel och strömställare görs med en 0,8mm pianotråd som träs igenom hålet i knappen och bockas. Pianotråden går igenom hela modulbredden så att manövrering kan ske från båda sidor. 
För att stabilisera manövertråden går den igenom 2mm mässingsrör åt båda sidor.


 

Upp
 

Pecos spårkors - ett litet vackert stycke som kräver eftertanke.

 
Pecos lilla spårkors med electrofrog SLE393F (20° code 55) är mycket nätt och prydlig och passade in perfekt för att efterlikna förebildens lite komplicerade kompakta spårplan.

Men den kräver extra eftertanke vid inkoppling eftersom de centrala rälsbitarna är
ledande som ett stycke och måste kopplas med en separat switch till olika poler
beroende på vilken körväg som skall öppnas i korset.
Det här är kanske normalt när det gäller spårkors men det är första gången jag stöter på problemet.

Det behövs alltså en omkopplare som ställer körvägen, två lägen behövs
- Från höger nere mot vänster uppe eller åt andra hållet
- Från höger uppe mot vänster nere eller åt andra hållet.
Samma sak gäller det långa korset SLE394F (10°) 

Instruktioner för inkopplingen finns med vid leverans av spårkorset, men det tar en stund för en som inte är så van med kopplingsritningar att få ihop sammanhanget med kopplingarna och hur tåget verkligen kör igenom korset.

Att jag har två omkopplare är en extra säkerhetsåtgärd eftersom spårkorset ligger mellan två olika spårsystem som kan matas från två olika trafos.
Spårkorset skall bara kunna kopplas in då båda systemen matas från samma trafo.
- Varför göra det enkelt när man kan trassla till det med finess :-))))

Peco har även ett annat långt spårkors utan electrofrog SL394F där man kan köra igenom samtliga vägar utan omkopplare, men det är inte lika snyggt då stora delar är isolerade. Men som sagt mycket enklare att koppla in.

 

Upp