Bygge modulstommar  

    Meny - FREMO-N


 
Stomme till rak standardmodul
 
Modulerna kan byggas raka eller med radie, i olika längder.
Gemensamt är att profilerna skall skall följa Fremo:s standard för att passa med andra moduler.
Det finns ett antal olika varianter för profilerna, både för enkelspår och dubbelspår.
  se Fremos sidor om standarder för N-skalan  

Till mina moduler använder jag den flacka dubbelspårsvarianten.
Det finns olika sätt att bygga modullådorna på.
I
dén till uppbyggnaden kring två L-profiler har jag fått från denna  tyska sida  skriven av Peter Ehrenberg.  Sedan har jag modifierat idén modifierat efter mina behov. 
    
Steg 1.   Kapa och anpassa ändprofilerna.   
Mina profiler är gjorda av 15 mm plywood, tillkapade som rektanglar på 400*105 mm.
Kapningen är gjord på ett byggvaruhus för att få så räta vinklar som möjligt.
Därefter har 2*3 8mm hål tagits upp för skarvbultar samt ett större hål för kabelgenomföring.
Allt enligt specifikationer på Fremo-mallen.
Hela PDF-dokumentet

Slutligen har profilens överkant med banvall för dubbelspår sågats till enligt mall.
Så har jag gjort på mina första moduler. 
En bättre variant är att istället för att låta rälsen vila på profilens kant låta banunderlaget gå ut hela vägen till ändstycket för att minska risken för att rälsen skall skeva till följd av rörelser i de olika materialen på banundrlag/ändstycke. Givetvis skall då banunderlaget skäras in i ändstycket och formas enligt standardiserad profil.
 

 
Steg 2.   Sammansättning av modulstomme, denna är 400*1200mm

L-profilerna består av två lister i 15 mm plywood, liggande 50*1170 samt stående 40*1170.
Listerna är både skruvade och limmade för att få så bra stabilitet som möjligt. 
Här syns lådan från undersidan med L-profilerna skruvade och limmade till ändstyckena.
Två extra tvärstag är monterade mellan profilerna för att öka styvheten.
 
Här nedan syns modullådan på rätt köl.

L-profilerna ger lådan stor vridstyvhet och samtidigt gott om plats för att bygga ett kuperat landskap, även under rälsnivån som ligger i överkant på modulen.
 

 
Det här skall bli en linjemodul utan växlar. Då räcker det med en 50mm styrofoamskiva som underlag. Skivan håller nere modulens vikt så att den blir lätt att transportera.
Det är noggrant att justera höjden så att räls och rälsskarvar hamnar enligt standardmåtten.

Sidorna  kommer i slutfasen att täckas med 4mm plywood som följer markprofilen.
 

 

 
En modul med flera växlar behöver ett stabilare underlag för att fästa växelomläggare, elektriska omkopplare m.m och får då byggas lite annorlunda. Det blir betydligt tyngre men det är nödvändigt för att få precision och stabilitet i spårlägen och växlar.
 
Upp
 
Stomme till hörnmodul special med snävare kurvradie.
 
Den här typen av modul är en egen konstruktion för att åstadkomma:
  • En hörnmodul som passar till källarbanan och inte tar för mycket plats
  • Modulen skall även kunna dockas till andra Fremo-moduler, dock med begränsning i kurvradien.
  • En övergång från dubbelspår till enkelspår.
  • Bygget skall bestå av ett par "spegelmoduler" för att möjlighet till en 180° sväng.
    med en rak genomgång för Fremo-enkelspår enligt fullständig Fremo-standard.

Stommen är konstruerad av diverse överblivet byggmaterial från huset.
  

 
 Stommen med de tre Fremo-anslutningarna synliga. Dubbelspåren till vänster och höger. 
Enkelspåret längst bort
    
 Ett par lister för att höja nivån för plattan nedan som består av en gammal skåphylla.
 
Ovanpå hyllan görs rälsbädd och mark av ett par överblivna takplattor
som jag hittade i källaren. Materialet liknar mjukmasonit eller "treetex".

Här en liten bildsvit från sammansättningen av den andra kurvmodulen

 

 

Upp