Bygge av modulben 

    Meny - FREMO-N


Ett nödvändigt ont är bygget av modulbenen. Bäst är att bygga och prova in dom innan man börjar med spårlåggning och landskap, så man inte förstör ovansidan när man har modulen "på rygg" och bygger fästen m.m
Men då åtminstone jag tycker att det är roligare att börja med spår och landskap är det lätt att skjuta upp bygget av benen tills det blir akut behov - när man skall ta med sig modulen den behöver något att stå på.
Hittills är det bara till den senaste (sjätte) modulen jag gjort benen i tid.

Fremo-N standarden föreskriver att höjden från golv till rälernas överkant skall vara 1300 mm.

Eftersom jag har tänkt mig att kunna docka mina moduler med både min första utställningsbana och eventuellt med n-Track moduler behöver jag justerbara ben.

Rälsens överkant över golv:  Fremo-N  1.300 mm
   Egen anläggning  1.200 mm
   n-Track  1.015 mm
      
Ritning med cirkamått, exakta mått kan variera från modul till modul.

Materialet till benen är planhyvlat 15*44 mm virke.
Till några äldre ben har även spillvirke 21*38 råplan använts.
    
    

Benen i Fremo-läge Benen i n-Track-läge

Detaljbild

 

Fästet till benen har gjorts på insidan av L-profilerna med hjälp av två träbitar med samma dimension som benen.
 
Utanpå träbitarna skruvas en 4 mm plywoodbit fast.
 
(Bilden är från en av de äldre modulerna)
 
 

För att ge lite distans så att benen inte kärvar vid i- och urmontage har jag lagt en 0,5mm pappbit mellan plywooden och träbiten.

   
I samband med att benfästena byggs kan det vara lämpligt att fästa anslutningskontakterna som skall användas för att ansluta det elektriska mellan närliggande moduler. 
Här ovan syns det att jag använt två olika placeringar av kontakterna.
Den nedersta fungerar bäst. 
Kontakterna är vanliga 4 mm "banankontakter" chassiehonor inköpta via Elfa. Det behövs en röd och en svart ( plus o minus) i varje ände för respektive spår som går över modulgränsen.
Egentligen skall dessa kompletteras med lika många kontakter för en "blind-ledning" enligt Fremo-standarden. På den övre modulen är det de gula kontakterna, på den nedre modulen har jag valt att inte använda blindledningen. För att minska antalet kablar och kontakter under modulen.

 

 
Infästning av benen görs sedan genom att borra ett 6,5 mm hål genom plywood, ben och L-profil, därefter fästs benet med en M6 bult och vingmutter.
 

  


För att kunna göra finjustering i höjdled mot andra moduler monteras två justerbara bultar i vardera foten.
Vagnsmutter och islagssmutter utgör mekaniken.
  
För att kunna justera höjden både uppåt och nedåt bör höjden från rälsen överkant till fotens undersida vara 10-15 mm lägre än 1300 mm innan justerbulten monterats.

 
Här syns hela konstruktionen.

Foten är c:a 600 mm bred vilket ger en skaplig stabilitet.


För att öka stabiliteten i sidled, görs ett eller två krysstag enligt bilden. 

Upp