Rusheden
       Fyra meterlånga raksträckor       

     


      En fartsträcka för Grönatågets Regina 250 - Ett snabbygge med sparsamt smyckade moduler.
Tidigare under 2009 hade jag byggt två stycken Regina 250, 
Tåget som i projektet Grönatåget under 2008 satt nytt svenskt hastighetsrekord med 303 kmh under provkörningarna.

För att ge dessa modeller en chans att sträcka ut på Modelltåg 09 i Gävle senare under hösten 
skulle befintliga moduler kompletteras med någon form av enklare men relativt lång, raksträcka.

Modulgruppen behöver som alla andra moduler ett beskrivande namn, i detta fall något som ger antydan till hög hastighet och slät mark.
Efter några olika förslag fastnade jag för Rusheden, 
- Tåget kommer ju att rusa fram fram över heden.
- Sträckans ena ände slutar vid whiskydestilleriet, där finns möjlighet till ännu mera rus :-)

 

Översiktsritning  Rusheden

Modulmått totalt 200*4000 mm
Mått för sektioner 200 * 1000 mm
Ändstycken: Yttre ändar:      Fremo-N  2-spår,  flack profil
Mellan moduler:  Lokal smalmodulprofil 20 cm
 
Modulerna började byggas:  2009-08-01 och var klara 2009-10-10

 

 Bygge av sektioner
Raksträckorna skulle vara relativt enkla
och utan alltför mycket landskap
av två orsaker:

1) Knappt om tid att bygga
2) Blickfånget skall ju vara Reginorna.

Först tänkte jag bara bygga typ ett par 
plankor med spår, men det skulle
bli lite för torftigt tillsammans med de
övriga rätt detaljerade modulerna.

Resultatet blev att bygga fyra stycken
"lättmoduler" 100*20cm. Med Fremo-
gränssnitt på de yttre modulerna.

Här är delarna till bygget
- Styrofoamskivor som stomme
- MDF-skivor till ram och ändstycken.

 
Grundnivån för banvall och marknivå på
 
isoleringsskivorna skars till på sågbordet. 
Banvallen skars ur för hand med kniv. 
 
Ram och isoleringsplatta limmas och skruvas
samman. 
Fästlim för isolerongsplattor har använts här,
men lika ofta använder jag vanligt trälim
även om det tar lite längre tid för att torka, då
plattorna är täta.

 
Endast en av sektionerna skulle ha någon form detaljer utöver banvallen.
Där skall finnas en bro över dubbelspåret där ett fototeam skulle kunna stå och  spela in och sända TV-bilder via radiolänk-bil. 
  
 
Hmmm.....

Då behövs ett TV-team med bilar.
Något sådant finns inte att köpa i skala N,
måste alltså fixas till

Sedan behövs en vägbro som passar på den smala modulen och kanske en bergsskärning där bron skall placeras.

  

Berget var inget problem.
Det fanns en bit berg som jag sparat från 
min första försök att bygga en anläggning.

En lagom stor bit sågades av från
främre delen av berget 
 
 

   
Sedan har marken formats.

Sänkorna skars ur med vassa knivar.
Vallen är ytterligare en bit isolering
som limmats med vitlim.

Därefter har allt jämnats ut med
sandpapper.
 
     
Sektion nummer två med berget och brofästena på plats. 

  

Top


 

Banvallar och ballast
Dubbelspår - Peco code 55 betongräls
                   i flexlängder

För att hålla spåravståndet används mallar
med frästa spår vid både sektionsskarvar och
på ett par ställen till på varje sektion

Spåren är också limmade med trälim.
Färgburkarna och lite annat används för att
hålla rälsen nere och på plats under torkningen.

Behövdes lite extra eftersom rälslängderna fått
en del stryk i postgången och blivit lite krokiga.
Samtliga sektioner sammankopplade med
nylagd räls, fick lagom plats i garaget. 


Till banvallen använder jag silad sand som fästs
genom att först stryka vitlim på vallens sidor
och mellan spåren och sedan strö sanden rikligt över limmet.

 
När det torkat skakas överskottet bort genom att
tippa modulen på sida.
På samma sätt har grus och sten vid berget lagts
men här är sanden av olika lite grövre fraktioner
               Det här dubbelspåret på fartsträckan skall vara
nyligen omlagt med betongslipers och 
ballasten runt spåret skall vara ljusare
och se nylagd ut.

Här har jag använt Woodland scenics ljusa ballast.

Ballasten läggs med detta ballastverktyg
som lägger en prydlig sträng ovanpå det äldre
grusunderlaget.

Ballasten limmas med utspätt vitlim som droppas på med en medicindoserare från Apoteket.


 

Färgsättning

Top

Landskapet skall bara ha en enkel färgsättning
nästan helt utan "grönfoder"

Efter grundmålning en svagt gulrosa ton
läggs "jordiga" grönfärger rätt tunt.

Allmogefärg från Panduro och kostnärsakryl
har använts.
      

Top


 

Relativt enkel kabeldragning på undersidan.

Banankontakter för anslutning mellan modulerna.
Vanlig elkabel mellan kontakterna.
   
Ett par överblivna mdf-skivor sågades till
och limmades ihop som brospann.

Nu äntligen fick jag tillf'älle att använda mina etsade vägräcken, och de skydddetaljer för kontaktledningen som hör till en vägbro,
även på min egen anläggning.
    
Bron på plats över dubbelspåret.

 TV-teamet  
De ombyggda skåpbilarna och
TV-teamets kameramän togs fram
rätt snabbt.
Ett riktigt roligt arbete.

Hur jag byggde om bilarna och
kameramännen finns beskrivet här-->Till TV-teamet tog jag även fram
dekaler till en nyskapad logga.

Top
 Bilder från sektionerna
På bron över järnvägen vid den långa raksträckan 
över Rusheden står TV-teamet med sin länkbuss.

De väntar på att Reginan skall komma i full 
fart längs linjen.

  
Och här kommer Reginan

och är samtidigt redan borta.

 

 

Reginan på väg över Rusheden 
åter mot Engelsfors.

 

Top