Några olika broar på anläggningen 

    Byggtips

 • Järnvägsbro av stål      - Lång järnvägsbro över Kolbäcksån vid västra infarten mot Fagersta C
                                    Modellen tillverkad från ett eget etsark
  .
 • Järnvägsbro av betong - Kort bro från västra infarten mot Arboga station
                                    Modellen tillverkad av styrenplast
 • Vägbro av sten           - Liten vägbro från östra infarten mot Fagersta C
                                    Modellen tillverkad av styrenplast
   
 • Brofundament             - Tillverkning av brofundament och bropelare av styrofoam.


Järnvägsbro i stål.

2008-08-27

Förebilden är denna stålbro över Kolbäcksån/Strömsholms kanal vid västra infarten till Fagersta central på linjen Örebro-Frövi-Fagersta C.

Brons längd är i orginal c:a 110 meter och består av två sektioner. En "högbyggd sektion, närmast där farleden passerar under bron och en längre och kraftigare sektion längst bort.

I modell kommer bron att komprimeras lite grann för att få rum på anläggningen.
Den blir 55 cm lång, vilket skulle motsvara 88 meter i skala 1:1.
 

Bron i modell, bropelaren är bara ett första försök för att hålla bron på plats tills de tre riktiga bropelarna är klara.

 
Modellen är framtagen som en egen etsplåt i 0,5 mm nysilver, vilket gör den verkligt stabil.
Här syns några av detaljerna till den lilla sektionen framför den delvis sammanbyggda långa sektionen.

Montering av brospant

  
Det är alltid lika spännande att se om måttsättningen för vikningar och urtag på etsplåten
blivit som man tänkt: Här stämde allt perfekt, delarna höll ihop även innan limning
 
De två sektionerna under bygge tillsammans med den speciella bro-rälsen med extra breda och tätt placerade slipers.

Rälsen kommer från Micro Engineering och satsen innehåller även stödräler och "gång-plankor" i plast som skall läggas ovanpå sliprarna. Avstånden mellan brons spant har jag anpassat så att de passar till slipersavståndet på just denna rälstyp.
 
Den fortfarande metallrena bron provas in på modulen.
Bron och rälsbiten är löstagbar för att lättare kunna måla sjön och brofundamenten.

De "pinnar" som sticker ut på sidorna är hållare till två gångbanor som finns längs brons båda sidor.
Till dessa gångbanor har jag även gjort etsade broräcken.Gångbanorna behöver sedan kompletteras med plankläggning i form av längsgående styrenstrips c:a 1*0,25 m, 4-5 stycken i bredd.
    
Bron grundmålades med sprayfärg på burk från Biltema. 
Hobbyfärg, grundfärg grå - Fäster bra på metall.
 
Nästa steg var att smutsa ner insidorna och broräckena med rost och det rödbruna dammet som kommer från tåg och räls. 
 
Brons utsidor är på förebilden i lite bättre skick,  men de skall ändå gås över med en lätt
gulaktig väderbitning där rost och smuts runnit efter sidorna.
Efter denna målning lade jag på ytterligare en tunt genomskinligt lager vitt för att få bron loite ljusare på utsidan.
  
 
Så här ser orginalet ut, med klotter och allt men modellen kommer att vara helt klotterfri. 
 
   
  
Tillverkning av gångbroarna längs brons sidor.
0,25*,05mm styrenstrips limmas som längsgående bräder i längder anpassade till de två brodelarna. Vid broskarven har jag lagt brädorna omlott.
Gångbroarnas brädor sammanfogas med tvärgående "bräder" på undersidan.
Allt målas med en gråbrungrön färg för att efterlikna impregnerade brädor.
Ett tunt lager vitt ovanpå förhöjer effekten av väderbitna brädor.
 
Gångbroarna limmas längs båda sidorna på bron.
 
Räckena fästs på hållarna.

 
 
 Provkörning av modul och bro med ett kortare ballasttåg.
Tyvärr har överliggaren på räcket till det närmaste staketet släppt i vikningen.
Får försöka limma det vid slutmontering, eller kanske ersätta med överliggare i styren om metallen blivit för bångstyrig.
 


 

Upp

Mindre järnvägsbro av betong

Förebilden är denna järnvägsbro som finns vid västra infarten till Arboga.
Fotot taget den 21 februari 2006
Här går den över en väg, på anläggningen kommer den att korsa en mindre å istället. 
      
Fundamenten är tillskurna på samma sätt som i beskrivningen högst upp på denna sida.
Bron är byggd av 1 och 2 mm styrenplattor 
 

Bron placerad på fundamenten. Stensättning direkt i styrofoamen me hjälp av skalpell.
Bron grundmålad med grå färg och rälsen på plats.
 
Banvallen fylls ut med "husfix" vid bropelarna för att få en jämn sluttning.
 
Mer om bygget kommer allt eftersom det fortgår.........
 
Upp

Vägbro vid östra utfarten från Fagersta C
Som förebild använder jag den här vägbron från östra infarten mot Västanfors/Fagersta C
Fotot taget den 8 mars 2005
 


Här prövas modellen, Brosidor i 1 mm styren med ytterligare ett 0,5mm lager där jag skurit ut stenreliefen. I brofundamenten av styrofoam kommer jag också att ritsa in reliefen direkt på fundamentet. 
 Bygget av denna bro har avstannat så här långt, men kommer igång när landskapet på modulen skall börja göras i ordning, i år eller nästa år eller......... :-)
Upp

 
Brofundament och bropelarare tillskurna och ristade i styrofoam.
 

Tillvägagångssättet visas först på det ena brofundamentet till den långa stålbron
 
Fundamentet skall vara stenlagt i nedre delen.
Den övre delen är byggd av slät betong
 

Fundamentet är utskuret direkt i den större landskapsplattan.
  
För att få stenutseende på ytan har jag knackat lite lätt med baksidan
av skalpellen och på det viset fått fram en lätt oregelbunden relief.
 
"Stensättning" med skalpellen
  
Slutligen blir även betongytorna tillskurna.
De skall vara rätt släta, skurna i det här fallet med rakblad.
     
Grundmålat med V-slip, vattenbaserad grundfärg.
 
Sen fortsätter vi med bropelarna till bron med samma teknik....
 
Upp

 

2007-03-23 Bropelare 
 
Bron skall ha tre stycken bropelare av olika storlek och utseende.
 

Materialet är som vanligt styrofoam (blå markisoleringsskiva) även till pelarna.
 
Viktigt är att få under- och översida parallella så att bron vilar rakt.
Verktyg: geringsåg, skalpell, fin metallfil och sandpapper 180 och 320.
 
Den högra pelaren skall ha en inskuren överdel enligt förebilden.
Urtaget gjort med skalpellen.
 
Upp
Pelarna har med tiden behövt renoveras och är därför lite olika uppbyggda.
Den vänstra har fått ny betongöverdel men har kvar den nedre murade delen.
Den mellersta pelaren är omgjord, helt i betong och den högra har också
en ny överdel av betong.
   

 
Betongytorna lämnas "sandpapperssläta" vilket innebär en svag räffling.
Murstensmönstren är ritsade med lätt hand med hjälp av skalpellen.
Stenytorna har jag knackat lätt med suddet på en blyertspenna för att få en lite ojämn yta på stenarna.

Samtliga pelare har en extra platta som överdel. 
Plattorna är tillskurna ur 1,5mm styrenskiva.
Dags för målning.....
Som vanligt blir det en stor blandning av olika färgtyper.
Allt beroende på vad som råkar finnas hemma just nu.
Pelarna grundmålade med V-slip, vattenbaserad grundfärg.
 
Upp
Grundfärgen har täckts med vattenbaserad "Humbrol 127 Ghost grey"
Murstenarna målades sedan med vattenbaserad "Humbrol 5029 Dark earth"
Betongdelarna har sedan fått ett par strykningar med ljusare färg. 
Polly Scale "Aged White", struken så att det blir penselränder kvar.
det efterliknar betongens struktur och färgskiftning efter gjutformarna.

Även murstenarna har fått en ytterst tunn strykning 
av samma färg för att inte bli för mörka.
Vid renoveringen av pelarna har man lagt i alla skarvar med ljust bruk som dessutom har runnit rätt flödigt.
Vanligt grått Husfix, blandat rätt tunnflytande för att nå in i sprickorna har använts för at efterlikna bruket.

Överflödigt Husfix torkas bort sedan det torkat, murstenarna har sedan målats för att mörka ner den ljusgrå hinna som blev kvar på stenarna, det är bara skarvar och lagningar som skall vara ljusa.
Akrylfärg på tub, Obränd umbra med aningen järnoxidrött,
väldigt tunt struken.

Som avslutning har murstenarna och en del av betongdelarna strukits med järnoxidrött vilket ger den roströda ton som dominerar på allt som finns längs banvallen.
(Akrylfärg på tub, mycket tunt struken)
Upp
Det var så här orginalpelarna såg ut.

Och här är modellens pelare slutligen på plats under bron.

Upp
 
 

Läs mer om bygget av bromodulen - Engelsfors 3