Ballast                                      

sidan uppdaterad: 2007-04-01
Back
Till ballast använder jag silad sand i olika grovlek som jag fäster med utspätt trälim.
Jag har på de turer jag ibland gör runt länet för jobbets räkning hittat några ställen med rätt så fin sand i en lämplig rödaktig kulör. Genom att sila sanden genom silar med olika stora hål, durkslag och för det finaste kornen - nylonstrumpor får man fram olika kornstorlekar som kan användas för olika ändamål.

I skala N blir det allt från stora rullstenar ner till makadam,grus och sand.
Vad man kommer att lägga märke till när man silar sanden är att de olika kornstorlekarna också får olika färger eftersom stenarna har olika ursprung.

På stationsområdenas sidospår och lantliga linjesträckor använder jag den näst finaste kornstorleken (liten  tesil av metallnät) Till huvudsträckor behövs nästa storlek (vanligt durkslag).Den allra finaste sanden (nylonstrumpa) har jag använt vid strandkanter etc

- - - - - - 

När jag lägger ballasten gör jag så här:
Sanden sprids ut över spåret så det täcker syllarna och ett par mm utanför på sidorna.
Med pensel jämnas sanden ut så att syllarna syns.


Sanden fuktas med pipett och vatten med ett par droppar lämplig mjukgörare. 
Detta gör att limmet sedan lättare sprider sig över hela ytan.
Som mjukgörare använde jag tidigare sköljmedel för diskmaskin, numera blandar jag i T-röd istället.


Därefter droppas limmet på med samma pipett, det är viktigt att all sand suger i sig av limmet.
Skölj pipetten med rent vatten om du gör ett kortare uppehåll så att den inte korkar igen.
Det här är ett rätt tålamodskrävande jobb, framförallt när man lägger grus på bangårdarnas större ytor.

Limmet blandas lite på en höft, vitlim (Hobbylim eller Trälim) 50/50 med vatten och några droppar mjukgörare.

När limmet börjar torka försöker jag få bort sandkorn som lagt sig ovanpå sliprarna och framförallt de som lagt sig efter rälsens sidor. Det går även att peta bort dessa korn när limmet torkat.

Banvallar: 
Banvallar och banker där underlaget lutar kräver annan teknik.

 
Innan ballasten läggs på rälsen skall banvallen få sin makadam-beläggning.
Pensla på outspätt trä/hobbylim på banvallen.
Strö på lämpliga kornstorlekar så att hela banvallen är täckt av "grus".
Här kommer de större storlekarna till användning.

Se till att det blir ett överskott av grus eftersom allt inte kommer att fastna vid första försöket.
När banvallen verkar färdig kan även spåret få sin ballast på samma sätt som tidigare.

upp 

Färg:
När limmet och sanden har torkat har sanden fått en mörkare färg jämfört med den torra lössanden.
Ibland kan färgen vara perfekt direkt men oftast ibland måste man hjälpmåla lite för att få önskad ton.

En lätt sprutmålning för att få ram den rödbruna tonen på ett
bergslagsspår som legat länge utan omballastering
 Det är alltid bra även om man inte behövt att måla sanden att gå över den med en lätt torrpensling med ljus färg för att öka realismen.

                                                                      upp 

Variant:

Vid vattendrag har jag gjort på samma sätt som vid banvallen.
Först penslad med vitlim och sedan ströad på ett överskott av den allra finaste sanden.
Sedan har jag försiktigt plattat till sanden så att så mycket som möjligt skall fästa och sedan blåst bort överskottet.
Jag har sedan inte droppat på någon ytterligare limlösning utan lämnat sanden som den är.
Det gör att den håller sig ljus som sanden skall vara på en sandstrand.
Man får räkna med att det ibland släpper korn från sanden, speciellt om man flyttar på eller vippar på modulen.

- - - -                                                                              upp