Bilder på hus och miljöer kring de Västmanländska banorna.
  
Pictures of houses and areas around the local lines in Västmanland

Fagersta bruk station Fagersta bruk station Ramnäs - stationsområde / station area Svanå - Banvaktsstuga / Lineman´s cottage Seglingsberg - Banvaktsstuga / Lineman´s cottage Skultuna - stationsområde / station area Westerkvarn - slussar och kraftstation / locks and power station Kolbäck - station house and water tower Engelsberg  - station + roundhouse Virsbo station area Fagersta C / Västanfors station house Sala station house Köping station houses Surahammar former station house Hallstahammar, former station house Klickbar karta över Västmanland / Klickable map

Sverige och Västmanland
 

  
Sweden and Västmanland

 Välj en länk på kartan eller i tabellen nedan / Choose a link on the map or from the table below 
    
Här finns bilder, beskrivningar och en del ritningar från de miljöer som inspirerat till min MJ-anläggning. De flesta är järnvägsmiljöer, men även några andra finns beskrivna.
-
En del texter återstår att skriva.
  Here You can find pictures, descriptions and some drawings  from the areas that have given me inspiration to my N-scale-layout. Most but not all of the pictures are from the local railways in the county.
-
The texts are not yet complete.
     
Skultuna Stationshus
Godsmagasin
Stationsområde
Bron över Svartån
Station house
Goods shed
Station area
The bridge 
Skultuna -Ramnäs Banvaktsstuga Linemans hut
Ramnäs Stationshus
Godsmagasin
Lokstall
Station area
Goods shed
Engine house
 
Ramnäs-Virsbo Banvaktsstuga Linemans hut
Virsbo           Stationshus
Godsmagasin
Station area
Engelsberg     Lokstall
Stationshus
Roundhouse
Station house
Fagersta Stationshus
Området runt stationen
Station house
Old houses near the station
Kolbäck Vattentorn Water-tower
     
Västerkvarn/Mölntorp
  
Kraftstation
Slussvaktarbostad
Slussområde
Power-station
Locks
Sala          Stationhus Station house
Köping       Stationhus Station house