Regionutveckling
I samband med att utbyggnadsmöjligheter skapats i källarrummet presenteras ett  direktiv för ett regionalt åtgärdsprogram. Representanter från både departement och näringsliv står bakom och stöttar.
  
Projekt RESIN - Spaden sätts i jorden
- Åtgärdsprogrammet får ett namn
- Följande delprojekten spikas:
    --Etapp 1 - Anslutning av Skultuna till EDBJ
    - Etapp 2 - Upprustning av Plankhedenbanan
                       och Myggebo lokstation
                    
  
- Etapp 1 - Nya linjer ansluter Skultuna
 - Bilder från arbetet med de nya linjerna
   från Skultuna mot både Engelsfors och
   Drambo bruk.
  
  
- Mellan etapperna råder lugnet
Några rofyllda bilder från trakten i väntan på
att etapp två skall aktivera traktens yrkeskår
  
- Bakslag för projektet och den lokala järnvägsindustrin
Saxat ur Engelsfors Enahanda:

Olyckliga konsekvenser i projektets förutsättningar riskerar delar av verksamheten i regionens järnvägsindustri när den nu går ihop med andra tillverkare i en europeisk storkoncern
.
  
- Överraskande öppning för järnvägsindustrin
 
Saxat ur Engelsfors Enahanda:
 
Märklig geografi öppnar nya möjligheter för samverkan med den Skotska Lowlandsregionen
när ny led med "kanaltunnel" öppnas. 
  
- Herr Göran spårar ur och tas om hand.....
  

Delprojektet startades utan pompa och ståt.
Det fick den vane "förstespadtagaren" Göran
Myrmark att helt spåra ur.

  
- Etapp 2 - Upprustning av Plankhedenbanan och Myggebo lokstation

http://1.bp.blogspot.com/_MrikgZqvwS8/TPAfVJAl_ZI/AAAAAAAAAQ4/YENg52MNJno/s1600/Timglas.gif


Uppstart för etapp 2 har skjutits framåt i tiden
  
....

 

 
Andra skrönor
Bikers på byn
När MC-klubben Raging Raisins tog över "spöktomten" på industriområdet
Fredagkväll vid Drambo bruk 
En vit hund och tappningskväll vid destilleriet

Musik kring lokstallet

- Först ut är Café Sotluckan att öppna som spelstuga för våra folkmusiker.
Ett scenbygge påbörjas   
Utbyggnad av scenen - The Turntable - En vridbar scen

Banverkshistorier
Allvarligt snöläge 1
Vid en presskonferens i samband med ovanstående incident ställdes
Banverket och Regiontrafikbolagen till svars för hur den kommande vinterns förväntade snöproblem skulle förebyggas.
De vidlyftiga löften som gavs på högsta nivå fick sedan förverkligas på ett lite mer jordnära sätt med hjälp av tidigare utrangerad utrustning
En märklig vinter, eller hur spårrensaren försvann      
Raset i Skultuna
En sommardag revs ett antal kontaktledningsbryggor ner vid Skultuna station.
- Liten rapport om händelserna som följde.......
Herr Görans äventyr
Eller varför det stod en tysk motorvagn i mörkret vid Drambo station.
Herr Görans mardröm 
Eller Utflykten till Westergötland Nerikes Järnvägar

Regina X55
Modellbyggeriet överlämnar de två första X55-tågen till beställare
Detta redan innan Bombardier kunnat överlämna förebilderna till SJ

- Den 9 maj 2011 skedde leveransen under viss pompa och ståt.
The TTT Train
Ett specialbyggt tåg för upplevelseindustrin gör besök vid Drambo

Bygget av Banmarkens industriområde
Historien om etablerandet av ett småindustriområde vid Drambo bruk.
Byggnader och hyresgäster på området