Bilden på klipparket här i webläsaren är förminskat.

Högerklicka på bilden och välj "spara bild som"
för att spara bilden på din dator.

Öppna sedan med ett ritprogram för att skriva ut bilden.
Kontrollera skalstrecket, det skall vara 62,5 mm i skala N.