Intro 2012
Ideér och skisser
2013
Bygge av rum
och ramverk
2014-1
Renovering av äldre delar
Utescenen
Ny bansträckning
Train Controller
2015
Nya hörnmoduler
Fortsättning
följer senare
............

Äntligen - rummet i källaren blev ledigt för tåg 
Nu börjar arbetet med att bygga samman anläggningen

sidan uppdaterad:  2015-01-03  


 
I samband med en husutbyggnad runt 1990 tillkom ett rum i källaren där jag tyckte att det skulle kunna gå att bygga lite modelljärnväg så småningom.

Nu, 24 år senare har "så småningom" infallit. Under mellantiden har två grabbar vuxit upp och flyttat ut och rummet har växlat användningsområde från förråd till pingisrum och sedan åter förråd. Några sektioner kom upp efter en av väggarna, men sen blev det inte tid för mera på et tag.

Mina muduler har stått nerpackade i källaren mellan de tillfällen de visats upp på utställningar. Det har varit lite tråkigt att inte kunna köra dom här hemma också. Skultunasektionerna var de enda som kom upp på plats efter väggen innan rummet fylldes med annat.

 
  Vårt "vi-ställer-det-här-så-länge-lager vintern 2011-2012
 
 Under hösten 2012 började grovarbetet och rummet tömdes och reglades upp
Rummet skulle även fortsättningsvis fungera som förråd, men med bättre ordnade hyllsystem och kanske lite bättre ordning....

Både hyllor och anläggning skall hängas upp på ett
standard Elfa-system med skenor och konsoler. Anläggningen komer att placeras på "lagom" höjd c:a 120-130 cm över golv.

Under vintern ritades det många förslag till spårplaner där de gamla sektionerna pusslades ihop på olika sätt med olika förslag till nya sammanbindningssektioner.

En av ledstjärnorna vid planeringen var att försöka hålla allt så enkelt som möjligt. Det är allt för lätt att "överplanera" och klämma in för många spår och växlar och andra detaljer.

Om och om igen fick jag backa och ta bort onödiga varianter.
och försöka komma tillbaka till vad jag egentligen vill med banan.

------------------------------------------

Tåg är för mig något somm rullar förbi, 

- från en för mig okänd ort
- på väg bort mot olika mål
Och det är så jag nog vill ha det på banan också.

Det roar mig inte att rangera och växla och jag vill nog
helst att tågen ska rulla automatiskt.


----------------------------------------------- 

 
Senaste förslag till spårplan  
Det var sedan det här förslaget till spårplan som blev det jag började bygga efter.  
  
Jag har beslutat att behålla den gamla Skultunasektionen intakt istället för att bygga om den som jag tänkt från början.
Det var den första sektionen jag byggde och den blev klar 2001 och det finns vissa delar som egentligen skulle behövas göras om, men trots allt, den fungerar......... 
Övriga äldre sektioner från Skultunabanan passar inte in. De kommer att skrotas, men många delarl kommer att återanvändas på ett eller annat sätt på de nya sektionerna.

På skisserna ser man de redan färdiga modulerna från utställningsanläggningen ritade med grönska.
De nya sammanbindningssektionerna är ännu bara "idéplanerade" och har ljusgul färg.

Engelsfors, i nederkant är central punkt på anläggningen.
Från stationen går två linjer, den ena till Drambo i bildens överkant, den andra går ner till mellannivån vid Skultuna för att sedan fortsätta till den undre nivån. 
Trafiken kommer framförallt att vara pendeltrafik, då banan inte är byggd för rundkörning.
Den undre nivån kommer förmodligen att hysa en skuggbangård under Drambo, där tågen kommer att vända tillbaka mot Skultuna, eller köras iväg till och från uppställning på spåren under Engelsfors.
Det finns även planer att via en löstagbar bro ändå kunna ordna ett rundkörningsspår
förbi Skultuna.
      
      
Just nu, 1 juni 2013, ser det ut så här:

De äldre modulerna är placerade ungefär där de skall hamna, de är sammanbundna via löst lagda spår på tillfälliga plywoodskivor lagda ungefär 
som den planerade spårplanen.

De tillfälliga spåren skall senare ersättas av nya löstagbara sektioner på "benet" i mitten och kanske av lite mer "fasta installationer" efter väggen.
Tidplanen för detta löper över flera år.
Först skall de gamla modulerna få en välbehövlig genomgång, de har tagit rätt mycket stryk vid transporter till och från utställningar och möten. 
---->      <----
Det här är en liten YouTube-video som visar anläggningen i maj 2013
Den innehåller både översiktsbilder och några turer med en ombordkamera. 

 

Under anläggningsnivån byggdes rejäla hyllor som här döljs av rullgardiner. 
Det lite grova betonggolvet  har täckts av laminatplattor över en fuktspärr.
  
Regelverket till "mittenbenet" där Skultunamodulens kommer att placeras 
ger plats för ytterligare lagerhyllor. 
  
Här böjer det nya anslutningsspåret till "mittenbenet" av över provisoriskt lagda skivor, både plywood och överblivna laminatplattor från källargolvet. 
Ett bildmontage som visar nästan hela tågrummet. 
 
 
Längst in blev det plats för arbetsbänk med lådhurtsar för lok och vagnar och dator med Train Controller som används för styrning av anläggningen.

 

 

   
Innan jag går vidare och påbörjar bygge av nya sektioner skall de äldre modulerna få både en behövlig renovering och uppgraderas för DCC-drift.

Modulerna har tagit en hel del stryk och blivit rätt slitna i samband med transporter till och från modulmöten och utställningar.
Eftersom jag inte har kunnat ha modulerna sammankopplade här hemma har jag inte hunnit hitta problemen som bl.a spökat vid de olika Gävlekörningarna. 

- Drambomodulerna                  - De behöver endast mindre uppsnyggning. de är redan fullt anpassade för digital körning.
                                              Men jag hittade ett par av mina spökproblem, bl.a. en saknad växelmotor och ett par kablar som kopplats fel.
- Engelsforsmodulerna              - De har idag endast manuell omläggning av växlar. Dessa ska motoriseras och kopplas till växeldekodrar.
                                              Det finns blockavkänning, men bara tillfälligt inkopllat på ett par spåravsnitt.
- Skultunasektionen                 - Är inte ens förberedd för blockavkänning och jag har inte full koll på kabeldragningen.
                                              Däremot har den fungerande växelmotorer som nu skall anslutas till nya dekodrar.
                                              Växlarna är inte DCC-anpassade,
och jag hoppas att det inte ställer till några problem, 
                                              då det inte är å lätt att göra detta i efterskott med växlarna monterade.

Samtliga moduler och sektioner skall få nya sargkanter som skall målas i samma mörkgrå färg som rullgardinerna som täcker hyllorna.

 
Engelsforsmodulerna
   
    Här är Engelsforsmodulerna uppfällda inför arbetet med "uppgraderingen"
De gamla genomgående reglagen av pianotråd skall ersättas av Conrad-motorer vars reglagearm kopplas på samma sätt mot den vinklade hävarmen som styr växeln läge.

Så halva arbetet var redan gjort. 

Växelmotorn har inbyggt relä för att ställa om strömmen i de DCC-förberedda växlarnas hjärtstyccken.

Växeldekodern är av samma typ jag använt tidigare, en Digtrax DS54 som styr
fyra stycken växlar.

Det har gått åt en hel del trixande för att få till placeringen på motorn så att både växeltungor och relä slår om korrekt åt båda hållen.
Det finns fortfarande lite att justera i ett par växlar.
       
Undersidan på vänstra modulen där dekodern för blockindikering placerats
Den ansluter sedan till de båda modulerna via flatkablarna.
Dekodern är en Digitac BDL168 som indikerar på 16 sektioner
Den högra moduen efter uppgradering. 
Vid de röda markeringarna sitter två extra styrda reläer som behövs till spårkorset på bilden.
Reläerna sitter på två begagnade växelmotorer från Peco.
Dom styrs sedan via Train Controllers Switchboard där det finns
en speciell funktion just för denna typ av spårkors.
Spårkorset har alltså ledande hjärtstycke och kräver strömomläggning precis som en växel
beroende på åt vilket håll trafiken skall passera
  

Skultunasektionen
Jag väntar nu på leverans från DCC Supplies i England på fler dekodrar till växlar och blockindikering.

 
Innan arbete med de nya sektionerna påbörjas borde jag också försöka få till bakgrundskulisser till modulerna, det finns idag bara på Skultunasektionen.