Banans två ansikten, utställningsbana och som planerad källarbana.
 

  2009-12-19

Första utställningsbanan
Banan som den visats på ett par utställningar under 2001 och 2002

De grå ytorna är uppställnings spår och vändspår för
pendeltrafiken och är dolda för publiken

 
Banan består av totalt 7 sammansatta moduler enligt högst egen standard
Storleken blir då 4,6 * 1,2 meter . 
Anläggningen är egentligen inte byggd för utställningar och är relativt
klumpig att transportera och får därför numera vara kvar i källaren
 
    
Sammanställning av Fremo-N moduler   -   Utställningsmoduler
 
Modulerna är byggda med gränssnitt enligt Fremo-N standard och kan kombineras på olika sätt och kopplas samman med andra Fremo-N moduler
Måtten, 40*100 eller 40*120cm gör att de är relativt lätta att transportera till utställningar.
 - Klicka på respektive modul för mer information om förebild och bygget av modulerna
 

 

  
  Banan som källarbana - någon gång i framtiden............

Hemma i källaren har jag länge planerat att  kombinera modulerna till en källaranläggning, banan byggd efter väggarna på konsoler  

Men längre än till att montera upp de första Skultuna modulerna har jag inte kommit.
Källarrummets ytterväggar skall först reglas upp och kläs in. Därefter skall konsoler sättas upp för att bygga en kombination
av förvaringshyllor och hyllbana enligt skissen nedan.

Men än så länge har andra arbeten prioriterats, så efter snart tio år är det fortfarande bara Skultunadelen och slussmodulen som sitter uppe...